Toán 11

20 câu bài tập phép tịnh tiến có lời giải chi tiết nhất

Xin chào các bạn, bài học hôm nay HocThatGioi sẽ đem đên cho các bạn những câu hỏi đầu đủ các dạng của phép tịnh tiến và sẽ có lơi giải chi tiết giúp các bạn trong quá trình làm bài. Hãy theo dõi hết bài viết cùng HocThatGioi nhé.

1. Cho phép tịnh tiến vectơ \overrightarrow{v} biến A thành A’M thành M’. Khi đó:
2. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
3. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó ?
4. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó ?
5. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó ?
6. Giả sử qua phép tịnh tiến theo vectơ \overrightarrow{v} \neq \overrightarrow{0}, đường thẳng d biến thành đường thẳng d’. Câu nào dau đây sai ?
7. Trong mặt phẳng Oxy, cho A(3;5), B(-1;1), \overrightarrow{v} = (-1;2), đường thẳng d và đường tròn (C) có phương trình d: x – 2y + 3 = 9, (C): (x – 2)^{2} + (y – 3)^{2} = 25. Tìm ảnh của các điểm A’, B’ theo thứ tự là ảnh của A, B qua phép tịnh tiến theo \overrightarrow{v}
8. Cho P, Q cố định. Phép tịnh tiến T biến điểm M bất kì thành M_{2} sao cho \overrightarrow{MM_{2}} = 2\overrightarrow{PQ}
9. Trong mặt phẳng Oxy, cho A(3;5), B(-1;1), \overrightarrow{v} = (-1;2), đường thẳng d và đường tròn (C) có phương trình d: x – 2y + 3 = 9, (C): (x – 2)^{2} + (y – 3)^{2} = 25. Tìm toạ độ điểm C sao cho A là ảnh của C qua phép tịnh tiến theo \overrightarrow{v}
10. Trong mặt phẳng Oxy, cho A(3;5), B(-1;1), \overrightarrow{v} = (-1;2), đường thẳng d và đường tròn (C) có phương trình d: x – 2y + 3 = 9, (C): (x – 2)^{2} + (y – 3)^{2} = 25. Tìm phương trình đường thẳng d’, đường tròn (C) lần lượt là ảnh của d, (C) qua phép tịnh tiến theo \overrightarrow{v}
11. Trong mặt phẳng Oxy, cho \overrightarrow{v} = (-1;3), điểm M(-1;4). Tìm toạ độ điểm A sao cho A = T_{2\overrightarrow{v}}(M).
12. Trong mặt phẳng Oxy, cho \overrightarrow{v} = (-1;3), điểm M(-1;4). Tìm toạ độ điểm A sao cho M = T_{-\overrightarrow{v}}(A).
13. Trong mặt phẳng [katexOxy][/katex], cho tam giác ABC có ảnh qua phép tịnh tiến theo \overrightarrow{v} = (2;5) là tam giác A’B’C’ và tam giác A’B’C’ có trọng tâm là G(-3;4), biết rằng A(-1;6), B(3;4). Tìm toạ độ các điểm A’, B’, C’
14. Trong mặt phẳng Oxy, hãy xác định toạ độ điểm M trên trục hoành sao cho phép tịnh tiến theo \overrightarrow{v} = (-2;-3) biến điểm M thành điểm M’ nằm trên trục tung.
15. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d: 3x – y – 9 = 0. Tìm phép tịnh tiến theo vectơ \overrightarrow{v} có phương song song với trục Ox, biến d thành đường thẳng d’ đi qua gốc toạ độ
16. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d: 3x – y – 9 = 0. Tìm phép tịnh tiến theo vectơ \overrightarrow{v} có giá song song với trục Oy, biến d thành d” đi qua điểm A(1;1)
17. Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo \overrightarrow{v} biến điểm M(3;-1) thành một điểm trên đường thẳng d: x – y – 9 = 0. Tìm toạ đọ \overrightarrow{v} biết |\overrightarrow{v}| = 5
18. Cho tứ giác ABCD\widehat{A} = 60^{\circ}, \widehat{B} = 150^{\circ}, \widehat{D} = 90^{\circ}, CD = 12, AB = 6\sqrt{3}. Tính độ dài cạnh AD
19. Cho hình bình hành ABCD, AB cố định, D di động trên đường thẳng d cố định. Tìm tập hợp điểm C.
20. Cho tam giác ABC. Dựng đường thẳng d song song với BC, cắt hai cạnh AB, AC lần lượt tại M, N sao cho AM = CN

    Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi về 20 câu bài tập phép tính tiến có lời giải chi tiết nhất. Nếu thấy bài viết hay, ý nghĩa hãy chia sẻ ngay đến bạn bè của mình để cùng nhau học thật giỏi nhé! Chúc các bạn học tốt

    Bài viết khác liên quan đến Phép dời hình, đồng dạng trong mặt phẳng
    Back to top button
    Close