Hóa học 11

Cách giải bài tập về công thức tổng quát và đồng phân của anđehit mới nhất

Trong bài này HocThatGioi sẽ hướng dẫn cho các bạn giải bài tập về công thức tổng quát và đồng phân của anđehit mới nhất với lời giải cực chi tiết. Trước khi vào bài này, nếu bạn vẫn chưa vững về lý thuyết về anđehit các bạn có thể xem qua ở bài sau Lý thuyết về anđehit của HocThatGioi nhé.

1. Lý thuyết cần nắm

Anđehit đơn chức, mạch hở : C_nH_{2n+2-2k}O (k là độ bất bão hòa, k \geq 1)

  • Anđehit no (k=1): C_nH_{2n}O hoặc C_mH_{2m+1}CHO
  • Anđehit có 1 liên kết đôi (k=2): C_nH_{2n-2}O hoặc C_mH_{2m-1}CHO
  • Anđehit có 2 liên kết đôi hoặc có 1 liên kết ba (k=3): C_nH_{2n-4}O hoặc C_mH_{2m-3}CHO

Anđehit no,hai chức, mạch hở: C_nH_{2n-2}O_2 hoặc C_mH_{2m}(CHO)_2

2. Bài tập về công thức tổng quát và đồng phân của anđehit

Trong phần này là các bài tập về công thức tổng quát và đồng phân của anđehit có lời giải chi tiết. Các bạn hãy xem hết các bài dưới đây để nắm rõ về dạng bài tập này nhé!

Câu 1: Cho anđehit no, mạch hở, có công thức C_nH_mO_2. Mối quan hệ giữa n với m là
Câu 2: Anđehit no ,mạch hở X có công thức đơn giản nhất là C_2H_3O công thức phân tử của X là
Câu 3: Tên thay thế của CH_3CHO
Câu 4: Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là
Câu 5: Hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở (tỉ lệ số mol 3 : 1). Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần vừa đủ 1,75 mol khí O_2, thu được 33,6 lít khí CO_2 (đktc). Công thức của hai anđehit trong X là
Câu 6: Cho 0,125 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO_3/NH_3 thu được 27g Ag. Mặc khác, hiđro hóa hoàn toàn 0,25 mol X cần vừa đủ 0,5 mol khí H_2. Dãy đồng đẳng của X có công thức chung là
Câu 7: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H_2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (đktc). Ngưng tụ Y thu được chất Z, cho Z tác dụng với Na sinh ra H_2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO_2 và c mol H_2O (biết b=a+c). Trong phản ứng tráng gương, một phân từ X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
Câu 9: Cho 0,25 mol một anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO_3/NH_3 thu được 54g Ag. Mặt khác, khi cho X phản ứng với H_2 dư (xúc tácNi, t^0) thì 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H_2. Chất X có công thức ứng với công thức chung là
Câu 10: Tên gọi thông thường của C_2H_5CHO

Trên đây là cách giải bài tập dạng công thức tổng quát và đồng phân . Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi. Hi vọng rằng bài viết sẽ mang lại thêm các kiến thức về anđehit cho bạn. Hãy đồng hành cùng HocThatGioi để tiếp thu thêm các kiến thức hay, bổ ích nhé. Chúc các bạn học tốt!

Bài viết khác liên quan đến Lớp 11 – Hóa – Andehit
Back to top button
Close