Vật lí 10

Lý thuyết và bài tập chuyển động thẳng đều đầy đủ chi tiết nhất – Bài 2 Vật lý 10

Hôm nay HocThatGioi sẽ gửi đến các bạn bài viết Lý thuyết và bài tập chuyển động thẳng đều đầy đủ chi tiết nhất – Bài 2 Vật lý 10 – đây là phần nội dung quan trọng trong chương trình học Vật lý 10 nói riêng và Vật lý THPT nói chung. Hãy cùng HocThatGioi khám phá ngay thôi nhé!

Lý thuyết và bài tập chuyển động thẳng đều đầy đủ chi tiết nhất - Bài 2 Vật lý 10
Lý thuyết và bài tập chuyển động thẳng đều đầy đủ chi tiết nhất – Bài 2 Vật lý 10

I. Lý thuyết chuyển động thẳng đều

1. Chuyển động thẳng đều

1.1 Tốc độ trung bình

Công thức tính tốc độ trung bình
V_{tb} = \frac {s}{t}
Trong đó:
V_{tb} là tốc độ trung bình (m/s)
s là quãng đường (m)
t là thời gian (s)

Ý nghĩatốc độ trung bình cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động.

1.2 Chuyển động thẳng đều

Định nghĩa: là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

Trong chuyển động thẳng đều, khi nói tốc độ của xe trên một quãng đường hoặc trong một khoảng thời gian nào đó thì ta hiểu đó là tốc độ trung bình.

1.3 Quãng đường đi trong chuyển động thẳng đều

Công thức tính quãng đường đi trong chuyển động thẳng đều
s = V_{tb}t = vt
Trong đó:
V_{tb} là tốc độ trung bình (m/s)
s là quãng đường (m)
t là thời gian (s)

Nhận xét: Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

2. Phương trình chuyển động và đồ thị toạ độ – thời gian

2.1 Phương trình chuyển đông thẳng đều

Xét một chất điểm M xuất phát từ một điểm A (tại vị trí x0) trên đường thẳng Ox, chuyển động thẳng đều theo phương Ox với tốc độ v. Chọn mốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động.

Ta có phương trình chuyển động của vật là:

Phương trình chuyển động của vật
x = x_0 + s = x_0 + v.t
Trong đó:
x là khoảng cách của vật so với vị trí chọn làm mốc (m)
x_0 là vị trí xuất phát (m)
v là vận tốc chuyển động (m/s)
t là thời gian chuyển động (s)
Lý thuyết và bài tập chuyển động thẳng đều đầy đủ chi tiết nhất - Bài 2 Vật lý 10 4

Phương trình trên biểu diễn vị trí của chất điểm theo thời gian và gọi là phương trình chuyển động của chất điểm.

2.2 Đồ thị tọa độ – thời gian của chuyển động thẳng đều

Giả sử có một người đi xe đạp, xuất phát từ địa điểm A, cách gốc toạ độ O là 5 km, chuyển động thẳng đều theo hướng Ox với vận tốc 10 km/h.

Phương trình chuyển động của xe đạp là: x = 5 + 10t (với x tính bằng kilômét và t tính bằng giờ).

Ta hãy tìm cách biểu diễn sự phụ thuộc của x vào t bằng đồ thị.

a) Biểu diễn bằng bảng (x,t)

Trước hết ta phải lập bảng các giá trị tương ứng giữa x và t, gọi tắt là bảng (x, t), dưới đây:

Lý thuyết và bài tập chuyển động thẳng đều đầy đủ chi tiết nhất - Bài 2 Vật lý 10 5

b) Biểu diễn bằng đồ thị tọa độ – thời gian

Lý thuyết và bài tập chuyển động thẳng đều đầy đủ chi tiết nhất - Bài 2 Vật lý 10 6

Đồ thị toạ độ – thời gian biểu diễn sự phụ thuộc của toạ độ của vật chuyển động vào thời gian.

=> Xem thêm Lý thuyết và bài tập chuyển động cơ đầy đủ chi tiết nhất – Bài 1 Vật lý 10

II. Bài tập SGK chuyển động thẳng đều

1. Bài tập 1 trang 15

Đề bài: Chuyển động thẳng đều là gì?

Hướng dẫn giải:

Chuyển động thẳng đều: là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

2. Bài tập 2 trang 15

Đề bài: Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.

Hướng dẫn giải:

Đặc điểm của chuyển động thẳng đều:

  • Quỹ đạo: đường thẳng.
  • Tốc độ trung bình: như nhau trên mọi quãng đường.

3. Bài tập 3 trang 15

Đề bài: Tốc độ trung bình là gì?

Hướng dẫn giải:

Tốc độ trung bình là đại lượng cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động và được xác định bằng thương số giữa quãng đường đi được với thời gian chuyển động.

4 .Bài tập 4 trang 15

Đề bài: Viết công thức tính quãng đường đi  được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

Hướng dẫn giải:

  • Quãng đường đi được: s = v_{tb}.t = v.t
  • Phương trình chuyển động của vật là: x = x_0 + s = x_0 + v.t

5. Bài tập 5 trang 15

Đề bài: Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ – thời gian của một chuyển động thẳng đều.

Hướng dẫn giải:

  • Để vẽ đồ thì x – t ta cần lập bảng xác định các giá trị tương ứng giữa x và t
  • Vẽ hai trục tọa độ vuông góc với nhau, trục t là trục hoành, trục x là trục tung.
  • Trên hệ (x, t) ta vẽ các điểm có (x, t) tương ứng với bảng đã xác định ở trên.
  • Nối các điểm với nhau ta được đồ thị x – t.

6. Bài tập 6 trang 15

Trong chuyển động thẳng đều

7. Bài tập 7 trang 15

Chỉ ra câu sai. “Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau:”

8. Bài tập 8 trang 15

Đồ thị tọa độ – thời gian trong chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như ở Hình 2.5. Trong khoảng thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?

Như vậy, bài viết về Lý thuyết và bài tập chuyển động thẳng đều đầy đủ chi tiết nhất – Bài 1 Vật lý 10 của HocThatGioi đến đây đã hết. Qua bài viết, hi vọng sẽ giúp các bạn tiếp thu được các kiến thức bổ ích. Đừng quên Like và Share để HocThatGioi ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bài viêt

Bài viết khác liên quan đến Động học chất điểm
Back to top button
Close