Vật lí 11

Tổng hợp các công thức về số bội giác, góc trông của mắt, kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn

Bài viết dưới đây, HocThatGioi sẽ tổng hớp tất cả các công thức về số bội giác , góc trông của mắt, kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn có trong chương Mắt- Các dụng cụ quang học để các bạn tiện theo dõi và áp dụng vào giải toán nhé!

1. Các công thức liên quan đến sự điều tiết của Mắt

Dưới đây, một số công thức cần nhớ để làm bài trong bài toán sự điều tiết của mắt.

Hình ảnh minh họa liên quan đến các bài tập của mắt
Hình ảnh minh họa về các bài tập của mắt
 • Độ tụ của mắt khi quan sát trong trạng thái bất kì:
Độ tụ của mắt khi quan sát trong trạng thái bất kì:
D=\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{OV}
 • Độ biến thiên của độ tụ:
Độ biến thiên của độ tụ:
\Delta D= D_{max}- D_{min}
Trong đó:
D_{max}: khi mắt quan sát trong trạng thái điều tiết tối đa: d= OC_V
D_{min}: khi mắt quan sát trong trạng thái điều không điều tiết: d= OC_V (Mắt không có tật OC_V=\infty)
 • Góc trông của vật trực tiếp:
Công thức về trông của vật trực tiếp:
tan \alpha =\frac{AB}{d}
 • Sửa tật cận thị:
Công thức sửa tật cận thị ở mắt:
\left | f_K \right |+l=OC_V
 • Sửa tật viễn thị và lão thị
Công thức sửa tật viễn thị và lão thị ở mắt
d=25-l (1)
d’=-(OC_C-l) (2)
Từ (1) và (2) ta có:
\Rightarrow f_K=\frac{d.d’}{d+d’}

2. Các công thức liên quan đến kính lúp

Dưới đây là các công thức như số bội giác, góc trông … của kính lúp các bạn cần chú ý.

Hình ảnh minh họa về các bài toán của kính lúp
Hình ảnh minh họa về các bài toán của kính lúp
 • Ngắm chừng ở cực cận:
Công thức khi ngắm chừng ở vô cực:
d_M= OC_C\rightarrow d’=l- OC_C
\Rightarrow d=\frac{d’.f}{d’-f}
 • Ngắm chừng ở cực viễn:
Công thức ngắm chừng ở cực viễn:
d_M= OC_V \rightarrow d’=l-OC_V
\Rightarrow d=\frac{d’.f}{d’-f}
 • Góc trông ảnh tại điểm cực cận:
Công thức về góc trông ảnh ở cực cận của kíp lúp
\alpha _0\approx tan\alpha _0=\frac{AB}{OC_C}
 • Góc trông ảnh A_1B_1 tại điểm bất kì:
Góc trông ảnh tại điểm bất kì:
\alpha \approx =\frac{A_1B_1}{d_M}=\frac{k.AB}{d_M}=\frac{f-l+d_M}{f}.\frac{AB}{d_M}
 • Góc trông khi ngắm chừng ở vô cực:
Góc trông khi ngắm chừng ở vô cực:
\alpha \approx tan\alpha =\frac{AB}{f}
 • Số bội giác của kính lúp:
Công thức về số bội giác của kính lúp:
G=\frac{\alpha }{\alpha _0}\approx \frac{tan\alpha }{tan\alpha _0}=\frac{f-l+ d_M}{f}.\frac{OC_C}{d_M}
 • Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực:
Công thức số bội giác ngắm chừng ở vô cực:
G_\infty =\frac{OC_C}{f}

3. Công thức về số bội giác của kính hiển vi

Dưới đây, công thức về số bội giác, góc trông của kính hiển vi.

Hình ảnh minh họa về các bài toán của kính hiển vi
Hình ảnh minh họa về các bài toán của kính hiển vi
 • Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực:
Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực:
G=\left | k_1 \right |G_2=\frac{\delta D}{f_1.f_2}
 • Số bôi giác tại điểm bất kì:
Công thức về số bội giác tại điểm bất kì:
G=\frac{\alpha }{\alpha _0}\approx \frac{tan\alpha }{tan\alpha _0}=\left | k_1.k_2 \right |\frac{OC_C}{d_M}
 • Góc trông ảnh tại điểm cực cận:
Góc trông ảnh tại điểm cực cận:
\alpha _0\approx tan\alpha _0=\frac{A_2B_2}{d_M}=\frac{\left | k_1k_2 \right |AB}{d_M}
 • Góc trông ảnh A_2B_2 tại điểm bất kì:
Góc trông ảnh tại điểm bất kì:
\alpha \approx tan\alpha =\frac{A_2B_2}{d_M}=\frac{\left | k_1k_2 \right |.AB}{d_M}

4. Công thức của kính thiên văn

Hình ảnh minh họa về các bài toán của kính thiên văn
Hình ảnh minh họa về các bài toán của kính thiên văn
 • Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chức ở vô cực:
Công thức về độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực
G_\infty =\frac{f_1}{f_2}

Như vậy, bài viết về Tổng hợp các công thức về góc trông, số bội giác của Mắt- Các dụng cụ quang học đến đây đã hết. Qua bài viết, hi vọng các bạn sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức hay bổ ích. Đừng quên Like và Share để HocThatGioi ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bài viết và chúc các bạn học tốt!

Bài viết khác liên quan đến Lớp 11 – Vật Lý – Kính hiển vi
Back to top button
Close