Bài Tập SGK Vật Lí 10 - Chân Trời Sáng Tạo

Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo

Bài viết sau đây của HocThatGioi sẽ hướng dẫn bạn những phương pháp và lời giải chi tiết nhất, giúp giải quyết toàn bộ các câu hỏi và bài tập trong bài 11 Một số lực trong thực tiễn. Các câu hỏi này nằm ở các trang 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 Vật lí 10 Chân trời sáng tạo. Hy vọng các bạn sẽ nắm chắc và hiểu được toàn bộ bài học sau khi xem bài viết dưới đây.

Giải SGK câu hỏi mở đầu trang 66 Vật lí 10 Chân trời sáng tạo

Ta biết rằng có thể làm biến dạng hoặc thay đổi trạng thái chuyển động của vật. Trong thực tế, một vật thường chịu tác dụng của nhiều lực khác nhau. Ví dụ khi chuyển động, ô tô vừa chịu tác dụng của nhiều lực khác nhau. Ví dụ khi chuyển động, ô tô vừa chịu lực của lực kéo động cơ, vừa chịu tác động của lực ma sát giữa bánh xe với mặt đường, trọng lực do Trái Đất tác dụng và áp lực do mặt đường tạo ra. Những lực này có đặc điểm gì?
Phương pháp giải:
Vận dụng kiến thức đã học.
Lời giải chi tiết:
Những lực trên đều có đặc điểm là có điểm đặt tại ô tô, phương nằm ngang hoặc thẳng đứng và có độ lớn.

Giải SGK mục 1 trang 66, 67 Vật lí 10 Chân trời sáng tạo

Dưới đây là các phương pháp giải và đáp án chính xác nhất cho các câu hỏi hoạt động ở mục 1 Trọng lực ở các trang 66, 67 trong bài 11 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo. Các bạn có thể tham khảo ở ngay bên dưới nhé!

Giải SGK câu hỏi 1 trang 66

Khi thả một vật từ độ cao h, vật luôn rơi xuống. Lực nào đã gây ra chuyển động rơi của vật?
Lời giải chi tiết:
Lực đã gây ra chuyển động rơi của vật là lực hấp dẫn của Trái Đất (trọng lực).

Giải SGK câu hỏi luyện tập trang 67

Hai bạn đang đứng ở vị trí A và B trên Trái Đất như Hình 11.3. hãy vẽ vectơ trọng lực tác dụng lên mỗi bạn.
Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 19
Phương pháp giải:
Trọng lực có:
– Điểm đặt: tại một vị trí đặc biệt gọi là trọng tâm.
– Hướng: hướng vào tâm Trái Đất.
– Độ lớn: $P = m.g$
Lời giải chi tiết:
Hình vẽ biểu diễn vectơ trọng lực tác dụng lên mỗi người.

Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 20

Giải SGK câu hỏi vận dụng trang 67

Để xác định trọng tâm của một vật phẳng, người ta có thể làm như sau: Buộc dây vào một lỗ nhỏ ở mép của vật rồi treo vật thẳng đứng. Khi vật cân bằng, dùng bút đánh dấu phương của sợi dây lên vật. Sau đó ta thay đổi điểm treo và thực hiện tương tự. Giao điểm của hai đường kẻ chính là trọng tâm của vật mà ta cần xác định. Dựa vào phương pháp trên, hãy tiến hành thí nghiệm xác định trọng tâm của một vật phẳng bất kì.
Lời giải chi tiết:
Để xác định được trọng tâm của tấm bìa ta có thể làm như sau:
– Đục 1 lỗ nhỏ A ở mép của tấm bìa, sau đó dùng dây treo buộc vào lỗ A và treo thẳng đứng tấm bìa lên. Đến khi tấm bìa ở trạng thái cân bằng, dùng thước thẳng và bút chì kẻ 1 đường thẳng dọc theo phương của dây treo.
– Làm tương tự như vậy với một điểm treo B khác trên tấm bìa.
– Xác định giao điểm của 2 đường thẳng. Đó chính là trọng tâm G của tấm bìa.

Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 21

Giải SGK mục 2 trang 67, 68, 69 Vật lí 10 Chân trời sáng tạo

Dưới đây là các phương pháp giải và đáp án chính xác nhất cho các câu hỏi hoạt động ở mục 2 Lực ma sát ở các trang 67, 68, 69 trong bài 11 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo. Các bạn hãy xem ngay lời giải chi tiết bên dưới dưới nhé!

Giải SGK câu hỏi 2 trang 67

Quan sát Hình 11.5, em hãy dự đoán chuyển động của thùng hàng khi chịu tác dụng của các lực có cùng một độ lớn trong hai trường hợp.
Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 22
Phương pháp giải:
Quan sát hình vẽ.
Lời giải chi tiết:
Trong hình 11.5, khi chị tác dụng của các lực có cùng độ lớn, thùng hàng a không di chuyển, thùng hàng b di chuyển về phía trước.

Giải SGK câu hỏi 3 trang 67

Sau khi ta dừng tác dụng lực vào thùng hàng, ta quan sát thấy thùng hàng tiếp tục chuyển động và dừng lại sau khi đi được một đoạn. Em hãy giải thích tại sao thùng hàng dừng lại.
Phương pháp giải:
Vận dụng kiến thức đã học.
Lời giải chi tiết:
Do thùng hàng đã chịu lực ma sát có chiều ngược lại với chiều chuyển động nên thùng hàng di chuyển một đoạn rồi dừng hẳn.

Giải SGK câu hỏi 4 trang 68

Nêu điểm giống và khác nhau của ba loại lực ma sát: ma sát trượt, ma sát lăn và ma sát nghỉ.
Phương pháp giải:
Vận dụng kiến thức đã học trong KHTN 6.
Lời giải chi tiết:
– Giống nhau:
+ Đều có điểm đặt trên vật và ngay tại vị trí tiếp xúc của hai bề mặt.
+ Đều có phương tiếp tuyến và ngược chiều chuyển động
– Khác nhau:
+ Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi vật nằm yên trên bề mặt
+ Lực ma sát trượt xuất hiện khi vật di chuyển
+ Lực ma sát lăn xuất hiện khi vật lăn trên một bề mặt.

Giải SGK câu hỏi 5 trang 68

Dựa vào các Hình 11.5, 11.6, hãy vẽ hình biểu diễn lực ma sát tác dụng lên các vật.

Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 22
Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 24

Phương pháp giải:
Lực ma sát:
+ Điểm đặt: trên vật và ngay tại vị trí tiếp xúc của hai bề mặt
+ Phương tiếp tuyến và ngược chiều chuyển động của vật.
Lời giải chi tiết:
Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 25

Giải SGK câu hỏi 6 trang 68

Giải thích ý nghĩa của chuyển động tương đối của hai bề mặt tiếp xúc khi nói về chiều của lực ma sát.
Lời giải chi tiết:
Chuyển động tương đối của hai bề mặt tiếp xúc khi nói về chiều của lực ma sát là khi ta tác dụng lực vào vật có xu hướng như thế nào mà vật vẫn đứng yên thì tại vật xuất hiện lực ma sát ngược chiều với chiều tác dụng vào vật.

Giải SGK câu hỏi 7 trang 68

Dựa vào kinh nghiệm cuộc sống của em, hãy phân tích lợi ích và tác hại của lực ma sát.
Phương pháp giải:
Vận dụng kiến thức thực tế.
Lời giải chi tiết:
– Lợi ích của lực ma sát: Giúp cố định các vật trong không gian; giúp các vật đang trượt hay lăn dừng lại.
– Tác hại của lực ma sát:
+ Làm mòn bề mặt của các vật
+ Cản trở chuyển động của các vật…

Giải SGK câu hỏi luyện tập trang 69

Quan sát Hình 11.9 và giải thích cơ chế vật lí giúp con người có thể bước đi.

Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 26
Phương pháp giải:
Quan sát hình vẽ
Lời giải chi tiết:
Khi chân người bước đi, áp lực của mặt đường lên chân và áp lực của chân lên mặt đường cùng phương, ngược chiều và có cùng độ lớn nên hai lực này triệt tiêu. Lực ma sát nghỉ do chân tác dụng lên mặt đường và lực ma sát nghỉ do mặt đường tác dụng lên chân cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn nên chúng cũng triệt tiêu. Lực do mặt đường tác dụng lên chân không bị triệt tiêu, vì vậy mà con người có thể bước đi được.

Giải SGK câu hỏi vận dụng trang 69

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các trường hợp trong Hình 11.10 là ứng dụng đặc điểm gì của lực ma sát và nêu cụ thể loại lực ma sát được đề cập.

Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 27
Phương pháp giải:
Quan sát hình vẽ và vận dụng kiến thức đã học.
Lời giải chi tiết:
– Hình 11.10a: ứng dụng đặc điểm cản trở của lực ma sát lăn.
– Hình 11.10b: ứng dụng đặc điểm cản trở của lực ma sát nghỉ
– Hình 11.10c: ứng dụng đặc điểm cản trở của lực ma sát trượt.

Giải SGK mục 3 trang 70 Vật lí 10 Chân trời sáng tạo

Dưới đây là những phương pháp và lời giải chi tiết, chính xác nhất cho các câu hỏi luyện tập và vận dụng thuộc mục 3 Lực căng dây nằm ở trang 70 bài 11 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo. Các bạn có thể tham khảo ngay đáp án bên dưới nhé.

Giải SGK câu hỏi 8 trang 70

Cho ví dụ minh họa tính chất của lực căng dây xuất hiện tại mọi điểm trên dây.
Phương pháp giải:
Liên hệ thực tiễn.
Lời giải chi tiết:
Ví dụ:
+ Kéo vật bằng ròng rọc
+ Chuyển động của con lắc đơn được treo vào một sợi dây không dãn.

Giải SGK câu hỏi luyện tập trang 70

Hình 11.13 mô tả quá trình kéo gạch từ thấp lên cao qua hệ thống ròng rọc. Xem chuyển động của thùng gạch là đều, hãy xác định lực căng tác dụng lên vật nâng và ròng rọc bằng hình vẽ. Từ đó hãy chỉ ra điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của lực căng dây. Biết lượng gạch trong mỗi lần kéo có khối lượng 20 kg và lấy g = 10 m/s$^2$
Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 28
Phương pháp giải:
Lực căng có đặc điểm:
+ Điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật
+ Phương trùng với chính sợi dây
+ Chiều hướng từ hai đầu dây vào phần giữa của sợi dây.
Lời giải chi tiết:
Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 29

Điểm đặt, phương, chiều của lực căng xuất hiện trên dây như hình vẽ.
Ta xét tại điểm dây tiếp xúc giữa dây với vật nâng, tại đó xuất hiện hai lực tác dụng vào vật là lực căng dây $\overrightarrow {\rm T}$ và trọng lực $\overrightarrow {\rm P}$, có phương thẳng đứng và chiều ngược nhau. Khi vật chuyển động lên đều, thì trọng lượng của vật bằng độ lớn lực căng dây.
$T = P = mg = 20 \cdot 9,8 = 196 N$.

Giải SGK mục 4 trang 70, 71, 72 Vật lí 10 Chân trời sáng tạo

Tiếp đến là các phương pháp và lời giải chi tiết cho những câu hỏi, luyện tập cùng vận dụng thuộc mục 4 Lực đẩy Archimedes (Ác-si-mét) ở các trang 70, 71, 72. Các câu hỏi này nằm trong bài 11 Một số lực trong thực tiễn SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo. Các bạn có thể tham khảo ngay bên dưới nhé!

Giải SGK câu hỏi 9 trang 70

Quan sát Hình 11.15, tìm hiểu và trình bày một giai thoại khoa học liên quan.
Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 30
Phương pháp giải:
Quan sát hình và tìm hiểu trên Internet.
Lời giải chi tiết:
Giai thoại: Acsimet và câu chuyện về chiếc vương miện
Một ngày tháng tư năm 231 trước công nguyên, quốc vương Hỉeon đã triệu tập Acsimet vào cung để giải quyết một vấn đề mà quốc vương rất đau đầu. Đó là quốc vương có một chiếc vương miện do một thợ kim hoàn đúc thành, quốc vương giao cho thợ kim hoàn 15 lạng vàng nhưg quốc vương hoài nghi rằng chiếc vương miện này liệu có được 15 lạng vàng hay không. Vì vậy quốc vương muốn làm sáng tỏ điều này. Sau khi Acsimet nghe xong yêu cầu của quốc vương, biết rằng đây là một vấn đề khó giải quyết, vì vậy ông đã xin bệ hạ một ít ngày suy nghĩ. Acsimet mang chiếc vương miện về nhà để tìm hiểu. Sau 2 tháng, ông vẫn không tìm ra được kết quả. Bỗng một hôm, ông vừa đi vào bồn tắm, dìm người vào bồn chứa đầy nước sạch, bỗng ông chú ý đến một phần nước của bồn tắm trào ra khi ông dìm mình trong bồn tắm, đột nhiên một ý nghĩ trong đầu ông khiến ông hét tướng lên: “Ơ rê ca! Ơ rê ca” (Tìm ra rồi, tìm ra rồi) và rồi ông chạy ra khỏi bồn tắm, chạy ra đường, mừng rỡ khôn tả.
Ông ăn mặc chỉnh tề vào gặp quốc vương và đưa ra lí giải:
+ Có 3 vật có trọng lượng bằng nhau: sắt, vàng, vương miện
+ Ông lần lượt nhúng ngập chúng vào một chiếc bình được đổ nước, và đo lượng trào ra.
$\Rightarrow$ Kết quả là lượng nước trào ra khi nhúng ngập chiếc vương miện nhiều hơn khi nhúng ngập tảng vàng, ít hơn tảng sắt
$\Rightarrow$ Chiếc vương miện không phải hoàn toàn bằng vàng ròng, cũng không phải bằng sắt. Khi thợ kim hoàn làm chiếc vương miện này chắc chắn đã trộn không ít bạc vào trong vàng.

Giải SGK câu hỏi 10 trang 71

Hãy vẽ vectơ lực đẩy Archimedes tác dụng lên vương miện trong Hình 11.15.
Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 30
Lời giải chi tiết:
Biểu diễn vectơ lực đẩy Ac-si-mét và trọng lực tác dụng lên vật.

Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 32

Giải SGK câu hỏi 11 trang 72

Dựa vào công thức (11.8) để giải thích sự xuất hiện của lực đẩy tác dụng lên một vật trong chất lỏng (hoặc chất khí).
Phương pháp giải:
Dựa vào công thức:: $\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h$ để giải thích
Lời giải chi tiết:
Công thức (11.8): $\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h$
Khi một vật chìm trong chất lỏng thì sẽ làm chất lỏng dâng lên một độ cao , thì áp suất của chất lỏng tác dụng lên vật sẽ là $\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h \Rightarrow$ Độ chênh lệch áp suất này chính là lực đẩy của chất lỏng lên vật.

Giải SGK câu hỏi luyện tập trang 72

Kỉ lục thế giới về lặn tự do không có bình dưỡng khí) được thực hiện bởi một nữ thợ lặn người Slovenia khi cô lặn xuống biển tới độ sâu 114 m. Hãy tính độ chênh lệch áp suất tại vị trí này so với mặt thoáng của nước biển. Lấy giá trị trung bình khối lượng riêng của nước biển là 1025 kg/m3 và g = 9,8 m/s$^2$ .
Phương pháp giải:
Biểu thức độ chênh lệch áp suất giữa hai điểm có độ sâu khác nhau trong chất lỏng:
$\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h$
Trong đó:
+ $\Delta p$: độ chênh lệch áp suất (N/m$^2$)
+ $\rho$: khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m$^3$)
+ $g$: gia tốc trọng trường (m/s$^2$)
+ $\Delta h:$ độ chênh lệch độ cao giữa hai điểm (m)
Lời giải chi tiết:
Ta có $\Delta h = 114 m; \rho = 1025 kg/m^3 ; g = 9,8 m/s^2$ .
$\Rightarrow$ Độ chênh lệch áp suất đối với mặt thoáng của nước biển là:
$\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h = 1025 \cdot 9,8 \cdot 114 = 1145130(N/m^2)$

Giải SGK câu hỏi vận dụng trang 72

Thiết kế phương án thí nghiệm để xác định được độ lớn lực đẩy Archimedes và khối lượng riêng ρ của một chất lỏng với các dụng cụ: lực kế, vật nặng, chậu nước.
Lời giải chi tiết:
Thiết kế phương án thí nghiệm
+ Bước 1: Treo vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị $P$
+ Bước 2: Nhúng vật nặng chìm trong chậu nước, lực kế chỉ giá trị $P_1$
+ Bước 3: Tính lực đẩy Acsimet: $F_A = P – P_1$
+ Bước 4: Tính khối lượng riêng: $\rho = \frac {F_A}{g \cdot h}$

Giải SGK bài tập trang 73 Vật lí 10 Chân trời sáng tạo

Phần bài tập của bài 11 Một số lực trong thực tiễn nằm ở trang 73 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo sẽ giúp các bạn củng cố những kiến thức đã được học trong bài. Dưới đây là những phương pháp giải và đáp án chi tiết, chính xác nhất mà các bạn có thể tham khảo. Cùng xem ngay bên dưới nhé!

Giải SGK bài tập 1 trang 73

Xét hai hệ như Hình 11P.1, hãy vẽ sơ đồ lực tác dụng lên vật $m_1 , m_2$ trong trường hợp a và vật m trong trường hợp b; gọi tên các lực này
Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 33
Lời giải chi tiết:
Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 34

– Các lực tác dụng lên vật $m_1$: trọng lực $\overrightarrow {\rm P_1}$, lực căng dây $\overrightarrow {\rm T}$, phản lực $\overrightarrow {\rm N}$, lực ma sát $\overrightarrow {\rm F_{ms}}$ (do vật $m_1$ có khối lượng lớn hơn $m_2$ nên vật $m_1$ sẽ trượt xuống)
– Các lực tác dụng lên vật $m_2$: trọng lực $\overrightarrow {\rm P_2}$, lực căng dây $\overrightarrow {\rm T}$.
– Các lực tác dụng lên vật $m$: trọng lực $\overrightarrow {\rm P}$, lực căng dây $\overrightarrow {\rm T}$, phản lực $\overrightarrow {\rm N}$.

Giải SGK bài tập 2 trang 73

Vào năm 231 trước Công nguyên, nhà vua Hy Lạp cổ đại Hỉeon (Hai-ơ-rôn) nghi ngờ thợ kim hoàn trộn lẫn những kim loại khác ngoài vàng khi đúc vương miện cho ông. Archimedes đã tiến hành thí nghiệm như Hình 11P.2 để giải đáp thắc mắc của nhà vua. Dựa vào các kiến thức đã học hãy giải thích cách tiến hành trên. Biết rằng người thợ này đã dùng bạc thay thế cho một phần vàng và bạc có khối lượng riêng nhỏ hơn vàng.

Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 35
Phương pháp giải:
Vận dụng kiến thức đã học.
Lời giải chi tiết:
– Có 3 vật có trọng lượng bằng nhau: sắt, vàng, vương miện
– Ông lần lượt nhúng ngập chúng vào một chiếc bình được đổ nước, và đo lượng trào ra.
$\Rightarrow$ Kết quả là lượng nước trào ra khi nhúng ngập chiếc vương miện nhiều hơn khi nhúng ngập tảng vàng, ít hơn tảng sắt
$\Rightarrow$ Chiếc vương miện không phải hoàn toàn bằng vàng ròng, cũng không phải bằng sắt. Khi thợ kim hoàn làm chiếc vương miện này chắc chắn đã trộn không ít bạc vào trong vàng.

Giải SGK bài tập 3 trang 73

Tác dụng lực đẩy theo phương ngang rất khó để làm khối nặng di chuyển trượt trên mặt sàn. Thay vì vậy, ta thường đặt vật tựa trên các con lăn như Hình 11P.3 và đẩy với cùng lực đó thì vật chuyển động dễ dàng. Giải thích tại sao.
Giải SGK bài 11 Một số lực trong thực tiễn Vật lí 10 Chân trời sáng tạo 36
Lời giải chi tiết:
Nếu để vật lên các con lăn thì bề mặt tiếp xúc giữa vật với mặt sàn sẽ giảm, lực ma sát là lực ma sát lăn, như vậy lực đẩy sẽ lớn hơn, vật di chuyển dễ dàng hơn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi. Bài viết trên đã giải quyết tất cả các câu hỏi luyện tập, vận dụng cùng các bài tập trong bài 11 Một số lực trong thực tiễn ở các trang 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 Vật lí 10 Chân trời sáng tạo. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn giải đáp được các thắc mắc của mình trong bài học này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại vào các bài viết tiếp theo nhé.

Bài viết khác liên quan đến Lớp 10 – Vật Lý – Một số lực thường gặp
Back to top button
Close