SGK Toán 6 - Kết Nối Tri Thức

Giải SGK bài 13 Tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức tập 1

Trong bài viết này HocThatGioi sẽ cùng bạn đi tìm đáp án và phương pháp tốt nhất để giải quyết toàn bộ các câu hỏi và bài tập trong bài Tập hợp các số nguyên. Các bài tập sau đây thuộc bài 13 chương 3 ở các trang 63, 64, 65, 66 Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức. Hy vọng các bạn có thể hiểu được trọn vẹn bài học sau khi xem hết các phương pháp giải và lời giải chi tiết mà HocThatGioi trình bài ở dưới.

Trả lời câu hỏi SGK trang 63,64,65,66 Toán 6 kết nối tri thức tập 1

Cùng HocThatGioi tìm ra đáp án chính xác nhất cho các câu hỏi hoạt động ở mục 1 trang 64,64 trong bài 13 Tập hợp các số nguyên ở ngay bên dưới nhé!

Giải hoạt động 1 trang 63 SGK Toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Số – 3 đọc là “âm 3”. Tương tự, hãy đọc các số âm mà em thấy trên bản đồ thời tiết (H.3.1) và trên chiếc nhiệt kế (H.3.2)

Giải SGK bài 13 Tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 12
Phương pháp giải:
Quan sát các hình và đọc theo mẫu
Lời giải chi tiết:
*Hình 3.1 có:
-2 đọc là âm 2
-8 đọc là âm 8
-11 đọc là âm 11
*Hình 3.2 có:
-10: âm mười
-20: âm hai mươi
-30: âm ba mươi

Giải hoạt động 2 trang 63 SGK toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Bằng cách sử dụng dấu “-“, hãy viết các số âm được nói đến trong hình 3.3.

Giải SGK bài 13 Tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 13
Phương pháp giải:
Quan sát hình 3.3 để viết các số âm.
Lời giải chi tiết:
Trong hình 3.3 có:
Âm 65 viết là – 65
Âm 30 viết là – 30

Giải luyện tập 1 trang 63 SGK toán 6 tập 1 kết nối tri thức

a) Viết ba số nguyên dương và ba số nguyên âm;
b) Đọc các số mà em đã viết.
Lời giải chi tiết:
a) Ba số nguyên dương: 2, 7, 9
Ba số nguyên âm: – 3, – 5, – 6
b) 2: hai
7: bảy
9: chín
-3: âm ba
-5: âm năm
-6: âm sáu

Giải câu hỏi 1 trang 64 SGK toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Khi được hỏi còn tiền không, Nam hóm hỉnh đáp: “Mình còn âm mười nghìn đồng”. Em hiểu câu nói đó của Nam có nghĩa là gì?
Phương pháp giải:
Số dương và số âm được dùng để biểu thị các đại lượng đối lập nhau, hoặc có hướng ngược nhau.
Lời giải chi tiết:
Khi được hỏi còn tiền không, Nam hóm hỉnh đáp: “Mình còn âm mười nghìn đồng”. Tức là trong túi Nam không còn tiền và bạn ấy đang nợ ai đó mười nghìn đồng

Giải vận dụng 1 trang 64 SGK toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Ông M nhận được hai tin nhắn từ một ngân hàng với nội dung như sau:
1. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: + 160 000. …”
2. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: – 4 000 000. …”
Em hãy giải thích ý nghĩa của số âm và số dương trong mỗi tin nhắn trên.
Giải SGK bài 13 Tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 14

Phương pháp giải:
Số dương trong tin nhắn tức là tài khoản của ông được cộng thêm tiền.
Số âm trong tin nhắn tức là tài khoản của ông bị trừ tiền.
Lời giải chi tiết:
Số +160 000 trong tin nhắn tức là tài khoản của ông được cộng thêm 160 000.
Số – 4 000 000 trong tin nhắn tức là tài khoản của ông bị trừ 4 000 000.

Giải câu hỏi 2 trang 65 Toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Trên trục số, mỗi điểm sau nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị?
a) Điểm 2; b) Điểm – 4.
Phương pháp giải:
Quan sát trục số và đếm các khoảng, mỗi khoảng là 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết:
Ta có trục số sau:

Giải SGK bài 13 Tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 15

Dựa vào trục số:
Điểm 2 cách gốc O hai đơn vị.
Điểm -4 cách gốc O bốn đơn vị

Giải luyện tập 2 trang 65 SGK toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Xuất phát từ gốc O, ta sẽ đi đến điểm nào nếu:
a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương?
b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm?
Phương pháp giải:
Di chuyển theo chiều dương là phía bên phải trục số.
Di chuyển theo chiều âm là di chuyển về phía bên trái trục số.
Lời giải chi tiết:
Giải SGK bài 13 Tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 15

Dựa vào trục số: Xuất phát từ điểm gốc O
a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương ta sẽ đi đến điểm 5.
b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm ta sẽ đi đến điểm -5.

Giải bài tập hoạt động 3 trang 65 SGK toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Trên trục số các số nguyên âm nằm ở bên trái hay bên phải gốc O?
Từ đó em hãy sắp xếp ba số 0, 1 và –1 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Phương pháp giải:
– Trên trục số chiều từ trái sang phải là chiều dương, chiều ngược lại là chiều âm.
– Cho hai số nguyên a và b. Trên trục số, nếu điểm a nằm bên trái điểm b thì số a nhỏ hơn số b.
Lời giải chi tiết:
Giải SGK bài 13 Tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 15

Trên trục số, các số nguyên âm nằm trước gốc O.
Vì -1 là số nguyên âm nên -1 < 0 mà 0 < 1 nên -1 < 0 <1
Vậy sắp xếp thứ tự từ nhỏ đến lớn là: -1; 0; 1.

Giải bài tập hoạt động 4 trang 65 SGK toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Quan sát trên trục số (H.3.6), ta thấy:
3 – 5
4 > 1 nhưng – 4 < – 1
Theo em, trong hai số – 12 và – 15, số nào lớn hơn?

Giải SGK bài 13 Tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 18
Phương pháp giải:
Nếu a \lt b thì -a \gt -b
Lời giải chi tiết:
Do 12 \lt 15 nên -12 \gt -15

Giải bài tập luyện tập 3 trang 66 SGK toán 6 tập 1 kết nối tri thức

1.Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần 2, -4; 0; 5; -11; -3; 9.
2.Trong tập \begin{Bmatrix}x \epsilon \mathbb{Z}| -5 \lt x \leq 2\end{Bmatrix} những số nào lớn hơn – 1?
Phương pháp giải:
Nếu a, b là hai số nguyên dương và a \gt b thì -a \lt -b
Lời giải chi tiết:
1. Vì 0 \lt 3 \lt 4 \lt 11 nên 0 \gt -3 \gt -4 \gt -11
0 \lt 2 \lt 5 \lt 9
Ta được: -11 \lt -4 \lt -3 \lt 0 \lt 2 \lt 5 \lt 9
Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần: -11; -4; -3; 0; 2; 5; 9
2. Ta có \begin{Bmatrix}x \epsilon \mathbb{Z}| -5 \lt x \leq 2\end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -4; -3; -2;-1;0;1;2\end{Bmatrix}
Trong đó, những số lớn hơn -1 là: 0; 1; 2

Giải bài tập vận dụng 2 trang 66 SGK toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Nhiệt độ trung bình vào tháng Giêng của ba thành phố lớn của nước Nga được ghi lại trong bảng bên (theo Wikipedia).
Hãy sắp xếp ba thành phố trên theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ. Theo em thời tiết ở nơi nào lạnh hơn cả?

Giải SGK bài 13 Tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 19
Phương pháp giải:
So sánh các nhiệt độ rồi sắp xếp các thành phố theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ
Lời giải chi tiết:
Do 12 > 9 > 8 nên -8 > -9 > -12 nên:
Sắp xếp ba thành phố theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ: Saint Peterburg, Moscow, Vladivostok
Thời tiết ở Vladivostok lạnh hơn cả.

Giải tranh luận trang 66 SGK Toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Một con kiến bò trên sợi dây (giống như một trục số). Nếu nó đi được 4 đơn vị theo chiều dương, ta nói kiến bò được 4 đơn vị; nếu nó đi được 4 đơn vị nhưng theo chiều âm, ta nói kiến bò được – 4 đơn vị.
a) Em hiểu thế nào nếu nói: “Kiến A bò được 12 đơn vị” và “Kiến B bò được -15 đơn vị”?
b) Từ nhận xét rằng 12 > -15, An kết luận: Kiến A bò được quãng đường dài hơn kiến B.
Em có đồng ý với An không?
Phương pháp giải:
a) Đọc ví dụ trên đề bài rồi làm tương tự
b) So sánh quãng đường hai con kiến bò được.
Lời giải chi tiết:
a) Kiến A bò được 12 đơn vị tức là kiến bò được 12 đơn vị theo chiều dương
Kiến B bò được -15 đơn vị tức là kiến B bò được 15 đơn vị nhưng theo chiều âm.
b) Em không đồng ý với An vì theo câu a) hai con kiến bò khác chiều nhau nên ta xét xem quãng đường hai con kiến bò được bao nhiêu rồi kết luận.
Do 15 > 12 nên kiến B bò được quãng đường dài hơn kiến A.

Giải bài tập SGK trang 66 Toán 6 kết nối tri thức tập 1

Giải bài 3.1 trang 66 SGK Toán 6 tập 1 kết nối tri thức


Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C?

Giải SGK bài 13 Tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 20
Phương pháp giải:
Quan sát các nhiệt để trả lời
Lời giải chi tiết:
Nhiệt độ mỗi nhiệt kế chỉ lần lượt là: -8 ; 31 ; 0 ; -22 độ C

Giải bài 3.2 trang 66 SGK Toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Hãy sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu sau đây:
a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng 45 m và độ sâu lớn nhất là 80 m dưới mực nước biển.
b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt, với nhiệt độ trung bình tháng 1 là 25^{\circ}C\ dưới 0^{\circ}C\
c) Năm 2012, núi lửa Havre (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ sâu 700 m dưới mực nước biển.
Phương pháp giải:
– Độ sâu dưới mực nước biển tức là là độ cao là số nguyên âm
– Nhiệt độ dưới 0^{\circ}C\ hiệu bằng số nguyên âm
Lời giải chi tiết:
a) Độ cao trung bình của vịnh Thái Lan khoảng – 45m và độ cao lớn nhất là – 80m ;
b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là -25^{\circ}C\
c) Năm 2012, núi lửa Harve (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ cao – 700m .

Giải bài 3.3 trang 66 SGK Toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào (diễn tả bằng một câu không sử dụng số km):
a) Khi máy bay ở độ cao 10 000 m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến -50°C;
b) Cá voi xanh có thể lặn được -2 500 m.
Phương pháp giải:
– Độ sâu dưới mức nước biển kí hiệu bằng số nguyên âm
– Nhiệt độ dưới 0^{\circ}C\ kí hiệu bằng số âm

Lời giải chi tiết:
a) Khi máy bay ở độ cao 10 000m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến kém hơn 50^{\circ}C\ so với 0^{\circ}C\
b) Cá voi xanh có thể lặn được độ sâu 2500m dưới mực nước biển.

Giải bài 3.4 trang 66 SGK Toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Hãy biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3, -3, -5; 6; -4; 4.
Phương pháp giải:
Với a > 0
+Các số nguyên âm -a nằm về phía bên trái gốc O, cách gốc O a đơn vị .
+Các số nguyên dương a nằm về phía bên phải gốc O, cách gốc O a đơn vị.
Lời giải chi tiết:
Biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3; – 3; – 5; 6; – 4; 4.
+) Các số nguyên dương nằm bên phải số 0 là: 3; 4; 6
+) Các số nguyên âm nằm bên trái số 0 là: -3; -4; -5

Giải SGK bài 13 Tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 21

Giải bài 3.5 trang 66 SGK Toán 6 tập 1 kết nối tri thức


Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn những số nào?

Giải SGK bài 13 Tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 22
Phương pháp giải:
Các số -a cách O a đơn vị nằm về phía bên trái O.
Các số a cách O a đơn vị nằm về phía bên phải O.
Lời giải chi tiết:
Dựa vào hình vẽ ta thấy: Điểm D biểu diễn số 0; điểm E biểu diễn số -1
Xuất phát từ điểm E, di chuyển điểm E sang trái 4 đơn vị ta được điểm B nên điểm B biểu diễn số -5.
Xuất phát từ điểm D, di chuyển điểm D sang phải 5 đơn vị ta được điểm C nên điểm C biểu diễn số 5.
Xuất phát từ điểm C, di chuyển điểm C sang phải 4 đơn vị ta được điểm A nên điểm A biểu diễn số 9.
Vậy các điểm A, B, C, D, E lần lượt biểu diễn các số: 9; -5; 5; 0; -1.

Giải bài 3.6 trang 66 SGK Toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần
-3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25.
Phương pháp giải:
Cho hai số nguyên a và b. Trên trục số, nếu điểm a nằm bên trái điểm b thì số a nhỏ hơn số b.
Lời giải chi tiết:
+) Các số nguyên âm là: -3; -7; -1; -8
Vì 8 > 7 > 3 > 1 nên -8 < -7 < -3 < -1 < 0 (1)
+ Các số nguyên dương là: +4; 7; 15; 25
Ta có: 0 < 4 < 7 < 15 < 25 (2)
Từ (1) và (2) ta được: -8 < -7 < -3 < -1 < 0 < 4 < 7 < 15 < 25

Giải bài 3.7 trang 66 SGK Toán 6 tập 1 kết nối tri thức

So sánh hai số:
a) -39 và – 54;
b) -3 179 và -3 279.
Phương pháp giải:
Cho hai số nguyên a và b. Trên trục số, nếu điểm a nằm bên trái điểm b thì số a nhỏ hơn số b. Kí hiệu là a \lt b
Nếu a \gt b thì -a \lt -b
Lời giải chi tiết:
a) Vì 39 \lt 54 nên -39 \gt -54
b) Vì 3179 \lt 3279 nên -3179 \gt -3279

Giải bài 3.8 trang 66 SGK Toán 6 tập 1 kết nối tri thức

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:
A= \begin{Bmatrix}x \epsilon \mathbb{Z}| -2\leq x<4\end{Bmatrix}
B= \begin{Bmatrix}x \epsilon \mathbb{Z}| -2 < x \leq4\end{Bmatrix}
Phương pháp giải:
a) Liệt kê các số nguyên lớn hơn hoặc bằng -2 và nhỏ hơn 4.
b) Liệt kê các số nguyên lớn hơn -2 và nhỏ hơn hoặc bằng 4.
Lời giải chi tiết:
A= \begin{Bmatrix}-2; -1; 0; 1; 2; 3\end{Bmatrix}
B= \begin{Bmatrix}-1; 0; 1; 2; 3; 4\end{Bmatrix}

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi. Bài viết trên đã giải quyết toàn bộ các câu hỏi và bài tập trong bài Tập hợp các số nguyên thuộc bài 13 chương 3 ở các trang 63, 64, 65, 66 Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn giải đáp được các thắc mắc của mình trong bài học này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại vào các bài viết tiếp theo nhé.

Back to top button
Close