Giải SGK Vật Lí 10 - Kết Nối Tri Thức

Giải SGK bài 23 Năng lượng. Công cơ học Vật lí 10 Kết nối tri thức

Bài viết sau đây của HocThatGioi sẽ giúp bạn giải đáp các câu hỏi thảo luận thuộc bài 23 ở các trang 91, 92, 93, 94, 95 SGK Vật lí 10 Kết nối tri thức. Bạn nên nắm chắc kiến thức phần này, bởi nó cũng có thể xuất hiện trong các bài thi giữa kì hoặc cuối kì của các bạn. Nếu các bạn vẫn chưa biết phương pháp và lời giải chi tiết của các câu hỏi trong bài này thì hãy xem ngay bài viết dưới nhé!

Giải SGK câu hỏi mở đầu trang 91

Giải SGK bài 23 Năng lượng. Công cơ học Vật lí 10 Kết nối tri thức 7

Trong các động tác nâng tạ từ vị trí (1) sang vị trí (2), từ vị trí (2) sang vị trí (3), từ vị trí (3) sang vị trí (4) ở hình trên:
– Có những quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào?
– Động tác nào có thực hiện công, không thực hiện công
Phương pháp giải:
Vận dụng kiến thức đã học ở THCS.
Lời giải chi tiết:
– Trong các động tác nâng tạ đã có sự truyền và chuyển hóa từ động năng sang thế năng
– Động tác nâng tạ là thực hiện công, động tác đứng lên của vận động viên không thực hiện công.

Giải SGK mục 1 trang 91, 92 Vật lí 10 Kết nối tri thức

Dưới đây là phương pháp giải và đáp án chính xác nhất cho các câu hỏi thuộc mục 1 Năng lượngtrang 91, 92 trong bài Năng lượng. Công cơ học SGK Vật lí 10 Kết nối tri thức. Hãy cùng HocThatGioi xem ngay bên dưới nhé!

Giải SGK câu hỏi trang 91

1. Khi đun nước bằng ấm điện thì có những quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?
2. Khi xoa hai tay vào nhau cho nóng thì có những quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?
3. Một quả bóng cao su được ném từ độ cao h xuống đất cứng và bị nảy lên. Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm dần, nghĩa là cơ năng giảm dần. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng không? Tại sao? Hãy dự đoán xem còn có hiện tượng gì nữa xảy ra với quả bóng ngoài hiện tượng bị nảy lên và rơi xuống.
4. Có sự truyền và chuyển hóa năng lượng nào trong việc bắn pháo hoa?
Phương pháp giải:
Vận dụng kiến thức đã học và liên hệ thực tế.
Định luật bảo toàn năng lượng: Trong quá trình chuyển động, cơ năng được bảo toàn
Lời giải chi tiết:
1. Khi đun nước bằng ấm điện, điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng, cơ năng
2. Khi xoa hai bàn tay vào nhau cho nóng thì cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
3. – Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm dần, cơ năng giảm dần, điều này trái với định luật bảo toàn năng lượng. Do mỗi lần quả bóng đập xuống đất và nảy lên, một phần năng lượng đã bị chuyển hóa thành nhiệt năng, dẫn đến cơ năng không được bảo toàn
– Ngoài hiện tượng quả bóng bị nảy lên và rơi xuống thì còn có hiện tượng khác là khi quả bóng tiếp xúc với mặt đất cứng thì quả bóng bị biến dạng (bị lõm xuống)
4. Khi pháo hoa nổ thì có sự chuyển hóa từ quang năng thành nhiệt năng

Giải SGK câu hỏi hoạt động trang 92

Hãy thảo luận nhóm để tìm thêm ví dụ minh họa cho các quá trình chuyển hóa năng lượng sau đây:
a) Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
b) Nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng.
c) Quang năng chuyển hóa thành điện năng.
d) Quang năng chuyển hóa thành hóa năng.
Phương pháp giải:
Vận dụng kiến thức đã học về các loại năng lượng và liên hệ thực tế.
Lời giải chi tiết:
a) Điện năng thành nhiệt năng: đun nước bằng ấm điện, sử dụng bàn là điện, máy sấy tóc,…
b) Nhiệt năng thành điện năng: một số máy móc năng lượng địa nhiệt, nhiệt điện đại dương,…
c) Quang năng thành điện năng: máy năng lượng mặt trời
d) Quang năng chuyển hóa thành hóa năng: bắn pháo hoa

Giải SGK mục 2 trang 93, 94, 95 Vật lí 10 Kết nối tri thức

Mục 2 Công cơ học của bài 23 Năng lượng. Công cơ học có khá nhiều hoạt động và cũng là mục quan trọng nhất trong cả bài. Vậy nên, các bạn có thể tham khảo những phương pháp và lời giải chi tiết cho các câu hỏi thuộc mục 2 ở các trang 93, 94, 95 SGK Vật lí 10 Kết nối tri thức ngay bên dưới nhé.

Giải SGK câu hỏi hoạt động trang 93

Hãy trao đổi với bạn để chứng minh rằng trong các ví dụ mô tả ở Hình 23.3 có sự truyền năng lượng bằng cách thực hiện công.

Giải SGK bài 23 Năng lượng. Công cơ học Vật lí 10 Kết nối tri thức 8
Lời giải chi tiết:
a) Động cơ điện đưa vật nặng chuyển động từ dưới đất lên cao
Khi kéo vật lên cao, lực kéo đã làm vật từ trạng thái đứng yên (v = 0; W$_đ$ = 0) sang trạng thái chuyển động (vận tốc tăng, động năng tăng). Động năng của vật nhận được năng lượng từ lực kéo của ròng rọc truyền sang.
$\Rightarrow$ Đã có sự truyền năng lượng bằng cách thực hiện công.
b) Hỗn hợp xăng và không khí trong xilanh bị đốt cháy đẩy pittông chuyển động.
Khi đốt cháy, pittông chuyển động, chứng tỏ nhiệt năng đã chuyển hóa thành động năng. Động năng của pittông nhận được là do pittông đã nhận được năng lượng nhiệt từ xilanh.
$\Rightarrow$ Đã có sự truyền năng lượng bằng cách thực hiện công.

Giải SGK câu hỏi trang 93

1. Hãy trả lời câu hỏi ở phần khởi động
2. Khi cho một miếng đồng tiếp xúc với ngọn lửa thì ngọn lửa truyền năng lượng cho miếng đồng làm cho nó nóng lên. Quá trình truyền năng lượng này có phải là thực hiện công hay không? Tại sao?
Phương pháp giải:
Việc truyền năng lượng cho vật bằng cách tác dụng lực lên vật làm thay đổi trạng thái chuyển động được gọi là công cơ học.
Lời giải chi tiết:
1. – Trong các động tác nâng tạ đã có sự truyền và chuyển hóa từ động năng sang thế năng
– Động tác nâng tạ là thực hiện công, động tác đứng lên của vận động viên không thực hiện công
2. Khi cho một miếng đồng tiếp xúc với ngọn lửa thì ngọn lửa truyền năng lươgj cho miếng đồng làm cho miếng đồng nóng lên. Trong quá trình xảy ra, không có một lực nào tác dụng lên miếng đồng mà chỉ có sự truyền năng lượng nên quá trình truyền năng lượng này không phải là thực hiện công.

Giải SGK câu hỏi trang 95

1. Trường hợp nào sau đây trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công phát động, công cản và không thực hiện công?
a) Ô tô đang xuống dốc.
b) Ô tô đang lên dốc.
c) Ô tô chạy trên đường nằm ngang.
2. Một người kéo một thùng hàng khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 30$^\circ$ so với phương nằm ngang. Biết lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực đó khi hòm trượt đi được 29 m.
Phương pháp giải:
1. Gọi góc hợp của lực với hướng chuyển động là α
– Nếu $0 \leq α < 90^\circ$: công của lực là công phát động
– Nếu $α = 90^\circ$: lực không sinh công
– Nếu $90\circ < α \leq 180^\circ$: công của lực là công cản
2. Biểu thức tính công của một lực: A = F.s.cosα
Trong đó:
+ A: công của lực (J)
+ F: lực tác dụng lên vật sinh công (N)
+ s: quãng đường vật dịch chuyển (m)
+ α: góc hợp bởi giữa hướng chuyển động và $\overrightarrow{\rm F}$
Lời giải chi tiết:
1.
a) Khi ô tô đang xuống dốc, trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công phát động. Vì thành phần $\overrightarrow{\rm P_S}$ của $\overrightarrow{\rm P}$ lên phương chuyển động cùng chiều với chiều chuyển động.

Giải SGK bài 23 Năng lượng. Công cơ học Vật lí 10 Kết nối tri thức 9

b) Khi ô tô đang lên dốc, trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công cản. Vì thành phần $\overrightarrow{\rm P_S}$ của $\overrightarrow{\rm P}$ lên phương chuyển động ngược chiều với chiều chuyển động, làm cản trở chuyển động của ô tô.

Giải SGK bài 23 Năng lượng. Công cơ học Vật lí 10 Kết nối tri thức 10

c) Khi ô chạy trên đường ngang, trọng lực tác dụng lên ô tô không thực hiện công. Vì trọng lực vuông góc với phương chuyển động.

Giải SGK bài 23 Năng lượng. Công cơ học Vật lí 10 Kết nối tri thức 11

2. Công của lực đó khi hòm trượt đi được 29 m là:
A = F.s.cosα = 150.29.cos30$\^\circ$ = 3767,21J

Giải SGK bài 23 Năng lượng. Công cơ học Vật lí 10 Kết nối tri thức 12

Bài viết đã giải quyết các câu hỏi và hoạt động thảo luận của bài 23 ở các trang 91, 92, 93, 94, 95 SGK Vật lí 10 Kết nối tri thức. Thêm nữa, HocThatGioi đã đưa vào các phương pháp giải chi tiết để bạn có thể hiểu rõ hơn cách làm các bài tương tự về sau. Các bạn đã rất thông minh và chăm chỉ. Hy vọng các bạn có một buổi học thật thú vị và tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích. Chúc các bạn học tốt.

Bài viết khác liên quan đến Lớp 10 – Vật Lý – Năng lượng công cơ học
Back to top button
Close