SGK Toán 7 – Kết Nối Tri Thức

Giải SGK bài 24 trang 22, 23, 24 SGK Toán 7 Kết nối tri thức Tập 2

Trong bài này, HocThatGioi sẽ cùng bạn giải quyết toàn bộ các hoạt động, vận dụng, luyện tập cũng như bài tập trong bài Biểu thức đại số. Đây là bài học thuộc Bài Giải SGK bài 24 trang 22, 23, 24 chương 7 Toán 7 Kết nối tri thức tập 2. Mong rằng các bạn đã cố gắng thử sức với những bài tập này trước khi xem lời giải của HocThatGioi và có một buổi học thật vui vẻ!

Giải câu hỏi trang 23, 24 SGK Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Dưới đây là phương pháp và bài giải chi tiết cho các câu hỏi hoạt động, hoạt động khám phá, luyện tập cùng phần vận dụng ở các trang 23, 24 trong bài Biểu thức đại số. Cùng HocThatGioi đi tìm đáp án ngay nhé!

Giải SGK hoạt động 1 trang 23

Trong các biểu thức sau, em hãy chỉ ra biểu thức số, biểu thức chứa chữ:
a) $23 + 8 . 9$;
b) $3a + 7$;
c) $($ $3^{4}$ $- 5$ $)$ $:$ $8$;
d) $(\frac{3}{x} – y^{2}) + 2$
Phương pháp giải:
Biểu thức không chứa chữ gọi là biểu thức số.
Biểu thức chứa chữ gọi là biểu thức chứa chữ.
Lời giải chi tiết:
a) Biểu thức số vì trong biểu thức không chứa chữ
b) Biểu thức chứa chữ vì trong biểu thức chứa chữ
c) Biểu thức số vì trong biểu thức không chứa chữ
d) Biểu thức chứa chữ vì trong biểu thức chứa chữ

Giải SGK hoạt động 2 trang 23

Hãy viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều rộng là $x$ ($cm$) và chiều dài hơn chiều rộng $3$ $cm$.
Phương pháp giải:
Bước $1$: Biểu thị chiều dài theo $x$.
Bước $2$: Chu vi hình chữ nhật = $2$.( chiều dài + chiều rộng).
Lời giải chi tiết:
Chiều dài của hình chữ nhật là: $x + 3$ $(cm)$.
Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật đó là: $2.(x+3+x) = 2.(2x+3)$ $(cm)$.

Giải SGK luyện tập trang 23

Hãy chỉ ra các biến của mỗi biểu thức đại số sau:
a) $3. x^{2} – 1$.
b) $3a+b$.
Phương pháp giải:
Các chữ trong biểu thức đại diện cho các số được gọi là biến.
Lời giải chi tiết:
a) Biến $x$.
b) Biến $a,b$.
$Chú$ $ý$: Một biểu thức đại số có thể có nhiều biến.

Giải SGK vận dụng trang 24

Một người đi ô tô với vận tốc $40$ $km/h$ trong $x$ giờ, sau đó tiếp tục đi bộ với vận tốc $5$ $km/h$ trong $y$ giờ.
$a$) Hãy viết biểu thức biểu thị tổng quãng đường người đó đi được.
$b$) Tính giá trị của biểu thức trong câu $a$ khi $x = 2,5$ (giờ) và $y = 0,5$ (giờ).
Phương pháp giải:
Quãng đường = vận tốc . thời gian
$a$) Tổng quãng đường = quãng đường đi được bằng ô tô + quãng đường đi bộ.
$b$) Thay giá trị $x = 2,5$ và $y = 0,5$ vào biểu thức ở câu $a$.
Lời giải chi tiết:
$a$) Tổng quãng đường người đó đi được là: $T = 40.x + 5.y$ (km)
$b$) Thay $x = 2,5$ và $y = 0,5$ vào biểu thức, ta được:
$T = 40.x + 5.y = 40. 2,5 + 5. 0,5 = 102,5$ (km)

Giải SGK bài tập trang 24 Toán 7 Kết nối tri thức Tập 2

Như vậy, chúng ta đã hoàn thanh phần lý thuyết của bài 24 chương 7 Biểu thức đại số. Bây giờ, chúng ta cùng nhau củng cố lại những kiến thức đã học, qua phần giải đáp chi tiết các bài tập trong SGK bài Biểu thức đại số trang 24 SGK Toán 7 Kết nối tri thức Tập 2 dưới đây nhé!

Giải SGK bài 7.1 trang 24

Viết biểu thức đại số biểu thị:
a) Nửa tổng của $x$ và $y$.
b) Tổng của $x$ và $y$ nhân với tích của $x$ và $y$.
Phương pháp giải:
Viết biểu thức với $2$ biến $x$, $y$.
Lời giải chi tiết:
a) $(x+y): 2$ hoặc $\frac{1}{2} (x+y)$.
b) $(x+y).x.y$.

Giải SGK bài 7.2 trang 24

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang có hai đáy là $a$ và $b$, chiều cao là $h$ ($a, b$ và $h$ có cùng đơn vị đo).
Phương pháp giải:
Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy nhỏ) . chiều cao : $2$.
Lời giải chi tiết:
Biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang đó là: $S =(a+b).h : 2$ hay $S = \frac{1}{2}(a+b).h$.

Giải SGK bài 7.3 trang 24

Tính giá trị của biểu thức:
a) $4x + 3$ tại $x = 5,8$.
b) $y^{2} – 2y + 1$ tại $y = 2$
c) $(2m+n).(m-n)$ tại $m = 5,4$ và $n = 3,2$.
Phương pháp giải:
Thay giá trị của các biến vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức.
Lời giải chi tiết:
a) Thay $x = 5,8$ vào biểu thức, ta được:
$4x + 3 = 4. 5,8 + 3 = 26,2$.
b) Thay $y = 2$ vào biểu thức, ta được:
$y^{2} – 2y + 1 = 2^{2} – 2.2 + 1 = 1$.
c) Thay $m = 5,4$ và $n = 3,2$ vào biểu thức, ta được:
$(2m+n).(m-n) = (2.5,4 + 3,2) . (5,4 – 3,2)= 14 . 2,2 = 30,8$

Giải SGK bài 7.4 trang 24

Một bác nông dân sử dụng hai chiếc máy bơm để tưới nước cho vườn cây. Máy bơm thứ nhất mỗi giờ bơm được $5m^{3}$ nước. Máy bơm thứ hai mỗi giờ bơm được $3,5m^{3}$ nước.
$a$) Viết biểu thức đại số biểu thị lượng nước bơm được của hai máy, nếu máy bơm thứ nhất chạy trong $x$ giờ và máy bơm thứ hai chạy trong $y$ giờ.
$b$) Sử dụng kết quả của câu $a$, tính lượng nước bơm được của cả hai máy khi $x = 2$ ( giờ), $y = 3$ (giờ).
Phương pháp giải:
$a$) Viết biểu thức: Lượng nước bơm được = lượng nước máy $1$ bơm + lượng nước máy $2$ bơm
$b$) Thay giá trị $x = 2$ và $y = 3$ vào biểu thức ở câu $a$.
Lời giải chi tiết:
a) Biểu thức đại số biểu thị lượng nước bơm được của hai máy là:
$N = 5.x + 3,5.y$
b) Thay $x = 2$ và $y = 3$ vào biểu thức, ta được:
$N = 5.2 + 3,5 . 3 = 20,5$ $(m^{3})$.

Giải SGK bài 24 Biểu thức đại số đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi về Giải SGK bài Biểu thức đại số thuộc Chương 7 trang 22, 23, 24 SGK Toán 7 Kết nối tri thức tập 2. Các bạn đã rất thông minh và chăm chỉ. Hy vọng các bạn có một buổi học thật thú vị và tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích. Chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở các buổi học sau.

Bài viết khác liên quan đến Lớp 7 – Toán – Biểu thức số đại số
Back to top button
Close