Toán lớp 12Toán 10Toán 11

Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết

Trong bài viết này, HocThatGioi sẽ khái quát cho các bạn các dạng đồ thị hàm số cơ bản mà các bạn sẽ thường xuyên sử dụng trong chương trình học lớp 10 và 11. Cùng theo dõi ngay nhé!

1. Đồ thị hàm lượng giác

1.1. Đồ thị hàm số y = sinx

Tập xác định của hàm số: D = \mathbb{R}

Tập giá trị của hàm số: T = [-1;1]

Là hàm số lẻ hay nói cách khác là sin(-x) = -sin(x) nên hàm số đối xứng qua gốc tọa độ O

Hàm số tuần hoàn với chu kì 2\pi

Ta có bảng biến thiên hàm số như sau:

Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết 14
Bảng biến thiên hàm số y=sinx

Từ đó ta phác độ đồ thị y=sinx như sau:

Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết 15
Đồ thị hàm số y=sinx

1.2. Đồ thị hàm số y=cosx

Tập xác định của hàm số: D = \mathbb{R}

Tập giá trị của hàm số: T = [-1;1]

Là hàm số chẵn hay nói cách khác là cos(-x) = cos(x) nên hàm số đối xứng qua trục tung Oy

Hàm số tuần hoàn với chu kì 2\pi

Ta có bảng biến thiên hàm số như sau:

Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết 16
Bảng biến thiên hàm số y=cosx

Từ đó ta phác độ đồ thị y=cosx như sau:

Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết 17
Đồ thị hàm số y = cosx

1.3. Đồ thị hàm số y=tanx

Tập xác định của hàm số: D=\mathbb{R}\setminus \left ( \pi/2 + k\pi \right )

Tập giá trị của hàm số: T =\mathbb{R}

Hàm số y=tanx là hàm số lẻ nên hàm số đối xứng qua gốc tọa độ O

Hàm số tuần hoàn với chu kì \pi

Ta có bảng biến thiên hàm số như sau:

Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết 18
Bảng biến thiên hàm số y=tanx

Đồ thị hàm số y=tanx

Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết 19
Đồ thị hàm số y=tanx

1.4. Đồ thị hàm số y=cotx

Tập xác định của hàm số: D=\mathbb{R}\setminus \left (k\pi \right )

Tập giá trị của hàm số: T =\mathbb{R}

Hàm số y=cotx là hàm số lẻ nên hàm số đối xứng qua gốc tọa độ O

Hàm số tuần hoàn với chu kì \pi

Ta có bảng biến thiên hàm số như sau:

Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết 20
Bảng biến thiên hàm số y=cotx

Đồ thị hàm số y=cotx

Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết 21
Đồ thị hàm số y=cotx

Trên đây là những cách vẽ các hàm số lượng giác cơ bạn giúp các bạn có thể ôn tập lại kiến thức. Tiếp theo ta cùng nhau ôn lại đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b

2. Đồ thị hàm số y=ax+b

Tập xác định: D = \mathbb{R}

Với a>0 thì hàm số y=ax+b đồng biến trên \mathbb{R}

Với a<0 thì hàm số y=ax+b nghịch biến trên \mathbb{R}

Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết 22
Hệ số a<0
Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết 23
Hệ số a>0

Khi hệ số a=0 thì y=b là đường thẳng song song với trục hoành y=0, các bạn tham khảo hình vẽ bên dưới

Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết 24
Hệ số a=0

3. Đồ thị hàm số y=ax^2+bx+c

Tập xác định của hàm số: D = \mathbb{R}

Tập giá trị của hàm số: T = \mathbb{R}

Hàm số nhận đường thẳng x=\frac{-b}{2a} làm trục đối xứng

Bảng biến thiên

Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết 25
Bảng biên thien của hàm số

Đồ thị hàm số:

Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 cực chi tiết 26
Đồ thị minh họa Parabol

Trên đây là bài viết Ôn tập các dạng đồ thị lớp 10 và 11 mà HocThatGioi đã đem đến cho các bạn. Qua bài viết này, Các bạn cùng theo dõi các bài viết tiếp theo về khảo sát hàm số để có một nền tảng thật vững chắc nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi. Hãy đồng hành cùng HocThatGioi để tiếp thu thêm các kiến thức hay, bổ ích nhé. Chúc các bạn học tốt.

Back to top button
Close