Hóa học 11

20 câu hỏi trắc nghiệm về Anken và Akadien cực hay có lời giải chi tiết

Xin chào các bạn, bài viết sau đây HocThatGioi sẽ tổng hợp 20 câu hỏi trắc nghiệm về AnkenAnkadien hay gặp. Để học tập tốt hơn thì các bạn hãy theo dõi hết bài viết dưới đây nhé.

Câu 1 Theo quy tắc coong Maccopnhicop, propen phản ứng với HCl thu được sản phẩm chính là gì ?
Câu 2: Chất nào sau đây làm mất màu nước brom ?
Câu 3: Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien thu được sản phẩm nào sau đây ?
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
Câu 5: Điều kiện để anken có đồng phân hình học là gì ?
Câu 6: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?
Câu 7: Monome của sản phẩm trùng hợp có tên gọi là polipropilen (P.P) là gì ?
Câu 8: Kết luận nào sau đây không đúng ?
Câu 9: Cao su buna là sản phẩm có thành phần chính là polime thu được từ quá trình ?
Câu 10: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch AgNO_3/NH_3 ?
Câu 11: Công thức tổng quát của Anken là gì ?
Câu 12: Cho phản ứng giữa buta -1,3-đien và HBr ở ([]katexư-80^0C[/katex]) với tỉ lệ mol 1:1, sản phẩm chính của phản ứng là gì ?
Câu 13: Số liên kết \sigma trong 1 phân tử buta-1,2- đien là bao nhiêu ?
Câu 14: Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là ?
Câu 15: Nhựa P.E (polietilen) được điều chế trực tiếp từ chất nào sau đây ?
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
Câu 17: Hidro hóa hoàn toàn axetilen bằng lượng dư hidro có xúc tác Ni và đun nóng thu được sản phẩm là gì ?
Câu 18: Khi hidro hóa but-2-in bằng lượng H_2 dư với xúc tác là Pd/PbCO_3 cho sản phẩm chính là gì ?
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
Câu 20: Anken có đồng phân hình học ?

Như vậy, bài viết về 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Anken và Ankadien của HocThatGioi đến đây đã hết. Qua bài viết, hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu thêm về Anken và Ankadien , đừng quên Like và Share để HocThatGioi ngày càng phát. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết bài viết.

Back to top button
Close