Hóa học 11

Bài tập về đồng phân, danh pháp của ancol mới nhất có lời giải chi tiết

Xin chào các bạn, trong bài này HocThatGioi sẽ đưa ra bài tập về đồng phân và danh pháp của ancol có lời giải chi tiết. Dạng bài tập này của ancol là dạng bài tập phổ biến các bạn hãy xem hết các bài dưới đây nhé. Hãy đồng hành cùng chúng mình nhé!

Lưu ý:
Đồng phân tác dụng với CuO thu được anđehit là ancol bậc 1, thu được xeton là ancol bậc 2
Công thức C_nH_{2n+2}O có thể có đồng phân ete
Hệ số k tính được giúp xác định độ không no từ đó suy ra nhóm chức phù hợp chứ không giúp xác định số lượng đồng phân
Câu 1: Ứng với CTPT C_4H_{10}O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?
Câu 2: Số ancol đồng phần cấu tạo của nhau có công thức phân tử C_5H_{12}O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra xeton là
Câu 3: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm -OH
Câu 4: Ancol no đơn chức là hợp chất hữu cơ mà …
Câu 5: Có bao nhiêu ancol bậc 2, no đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%?
Câu 6: Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử X là
Câu 7: Số ancol bậc 1 là đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C_5H_12O
Câu 8: Tên thay thế của C_2H_5OH
Câu 9: Cho các ancol sau: CH_3OH,C_2H_5OH, HOCH_2CH_2OH, HOCH_2CH_2CH_2OH,CH_3CH(OH)CH_2OH. Số ancol phản ứng được với Cu(OH)_2
Câu 10: Oxi hóa ancol nào sau đây không tạo anđehit ?
Câu 11: Tên gốc chức của CH_3OH
Câu 12: Các đồng phân ứng với C_8H_{10}O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C_8H_{10}O, thỏa mãn tính chất trên là

Trên đây là bài tập về đồng phân và danh pháp của ancol . Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi. Hi vọng rằng bài viết sẽ mang lại thêm các kiến thức về ancol cho bạn. Hãy đồng hành cùng HocThatGioi để tiếp thu thêm các kiến thức hay, bổ ích nhé. Chúc các bạn học tốt!

Bài viết khác liên quan đến Lớp 11 – Hóa – Ancol
Back to top button
Close