Hóa học 11

Bài tập về phản ứng tách nước của ancol có lời giải chi tiết

Xin chào các bạn, trong bài này HocThatGioi sẽ đưa ra bài tập phản ứng tách nước của ancol có lời giải chi tiết. Dạng bài tập phản ứng tách nước này của ancol là dạng bài tập phổ biến của ancol các bạn hãy xem hết các bài dưới đây nhé. Hãy đồng hành cùng chúng mình nhé!

Phản ứng tách nước của ancol gồm: Phản ứng tách nước tạo anken và Phản ứng tách nước tạo ete

1. Phản ứng tách nước tạo anken

1.1 Lý thuyết cần nắm

Phản ứng tách nước được ancol duy nhất:

  • Ancol có trục đối xứng đi qua nguyên tử C gắn nhóm -OH
  • Ancol chỉ còn 1 loại H để cách nước
  • Ancol bậc 1

Ancol tách nước thu được anken phải là ancol no, đơn chức, mạch hở.

Lưu ý đồng phân hình học của anken thu được

1.2 Bài tập ví dụ

Câu 1: Khi tách nước từ rượu 3-metylbutan-2-ol, sản phẩn chính thu được là
Câu 2: Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C_4H_{10}O tạo thành 3 anken là đồng phân của nhau ( tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
Câu 3: Tên gọi của anken (sản phẩm chính) thu được khi đun nóng ancol có công thức (CH_3)_2CHCH(OH)CH_3 với dung dịch H_2SO_4 đặc là
Câu 4: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H_2SO_4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của X là
Câu 5: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H_2SO_4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là

2. Phản ứng tách nước tạo ete

2.1 Lý thuyết cần nắm

Phản ứng tạo ete chỉ có ancol đơn chức

  • Tách nước n ancol ta thu được \frac{n(n+1)}{2} ete
  • n_{ancol}=2.n_{H_2O}

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng m_{ancol}=m_{ete}+m_{H_2O}

2.2 Bài tập ví dụ

Câu 6: Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH_3OHC_2H_5OH (xúc tác H_2SO_4 đặc, ở 140^0C) thì số ete thu được tối đa là
Câu 7: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H_2SO_4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO_2 (đktc) và 7,2 gam H_2O. Hai ancol đó là
Câu 8: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H_2SO_4 đặc ở 140^0C. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là
Câu 9: Hỗn hợp X gồm hai anol đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng 16,6 gam X với H_2SO_4 đặc ở 140^0C, thu được 13,9 gam hỗn hợp ete (không có sản phẩm hữu cơ nào khác). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của hai ancol trong X là
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO_2 (đktc) và 9,9 gam H_2O. Nếu đun nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên với H_2SO_4 đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển thành ete thì khối lượng ete thu được là

Trên đây là bài tập phản ứng tách nước của ancol có lời giải chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi. Hi vọng rằng bài viết sẽ mang lại thêm các kiến thức về ancolcho bạn. Hãy đồng hành cùng HocThatGioi để tiếp thu thêm các kiến thức hay, bổ ích nhé. Chúc các bạn học tốt!

Bài viết khác liên quan đến Lớp 11 – Hóa – Ancol
Back to top button
Close