Vật lí 11

Tổng hợp công thức chương cảm ứng điện từ đầy đủ nhất

Bài viết sau đây, HocThatGioi sẽ giới thiệu đến các bạn về tất cả các công thức trong chương cảm ứng điện từ mà các bạn cần học thuộc để áp dùng vào giải toán. Hãy theo dõi hết bài viết sau đây để biết về các công thức nhé! Các bạn có thể xem lý thuyết tại bài Cảm ứng điện từ nhé!

1 Công thức từ thông và suất điện động cảm ứng

Sau đây, là một số công thức liên quan đến từ thông, suất điện cảm ứng trong nhiều trường hợp khác nhau được tổng hợp để các bạn tham khảo nhé!

  • Công thức từ thông:
Công thức về từ thông qua điện tích S đặt trong từ trường đều
\Phi = BScos(\vec{n},\vec{B})
Trong đó:
\Phi: từ thông (Vêbe: Wb)
B: cảm ứng điện từ (Tesla: T)
S: diện tích (mét vuông: m^2)
\alpha =(\vec{n},\vec{B}): góc tạo bởi giữa cảm ứng từ \vec{B} và pháp tuyến mặt phẳng S \vec{n}
Từ thông qua khung dây có N vòng dây
\Phi = NBScos(\vec{n},\vec{B})
Trong đó:
\Phi: từ thông (Vêbe: Wb)
B: cảm ứng điện từ (Tesla: T)
S: diện tích (mét vuông: m^2)
\alpha =(\vec{n},\vec{B}): góc tạo bởi giữa cảm ứng từ \vec{B} và pháp tuyến mặt phẳng S \vec{n}
N: số vòng dây từ thông đi qua (vòng)
  • Công thức suất điện động cảm ứng:
Công thức suất điện động cảm ứng
e_{cu}=-N\frac{\Delta \Phi }{\Delta t}
Trong đó:
e_{cu}: suất điện động cảm ứng (V)
N: số vòng dây (vòng)
\Delta \Phi : độ biến thiên từ thông trong khung dây (Vêbe: Wb)
\Delta t: thời gian của độ biến thiên từ thông (s)
  • Công thức liên hệ:
Công thức liên hệ giữa suất điện động cảm ứng và cảm ứng từ
\Phi = BS cos(\alpha ) (1)
e_{cu}=-N\frac{\Delta \Phi }{\Delta t} (2)
Từ (1) và (2) ta có:
e_{cu}=-N\frac{\Delta (BScos\alpha )}{\Delta t}
Trong đó:
e_{cu}: suất điện động cảm ứng (V)
N: số vòng dây (vòng)
\Delta \Phi : độ biến thiên từ thông trong khung dây (Vêbe: Wb)
\Delta t: thời gian của độ biến thiên từ thông (s)
\alpha =(\vec{n},\vec{B}): góc tạo bởi giữa cảm ứng từ \vec{B} và pháp tuyến mặt phẳng S \vec{n}
  • Công thức dòng điện cảm ứng:
Dòng diện cảm ứng:
i=\frac{\left | e_{cu} \right |}{R}
Trong đó:
i: cường độ dòng điện cảm ứng (A)
e_{cu}: suất điện động cảm ứng (V)
R: điện trở của dòng điện (\Omega)
  • Công thức từ thông và suất điện trong các trường hợp đặc biệt:
Từ thông qua \Delta S :
\Phi =B.Delta S.cos(\alpha )=Bvl.\Delta t.sin(\beta )
Trong trường hợp:
Thanh kim loại có chiều dài l chuyển động thẳng đều với vận tốc v vuông góc với thanh trong từ trường đều \vec{B} sao cho góc hợp bởi \vec{B}\vec{n} bằng \beta.
Suất điện động cảm ứng tương ứng với trường hợp trên
\left | e_{cu} \right |=\frac{\Delta \Phi }{\Delta t}=Blvsin(\beta )
Trong đó:
e_{cu}: suất điện động cảm ứng (V)
B: cảm ứng điện từ (T)
l: chiều dài thanh kim loại (m)
v: tốc độ quay (m/s)
\beta =(\vec{B},\vec{v}): góc hợp bởi cảm ứng từ (\vec{B}) và vận tốc của thanh kim loại (\vec{v})
Từ thông qua mặt S khi thanh quay đều với tốc độ góc \omega
\Delta \Phi =B.\Delta S.cos(\alpha )=B.\pi l^2.sin(\beta )
Trường hợp::
Thanh kim loại M quay với tốc độ \omega, trong mặt phẳng P hợp \vec{B} một góc \ alpha, sau thời gian chu kì T=\frac{2\pi }{\omega }, thanh quét được diện tích \Delta S= \pi.l^2.
Suất điện động cảm ứng khi tương ứng với trường hợp trên
\left | e_{cu} \right |=\frac{\left | \Delta \Phi \right |}{\Delta t}=\frac{1}{2}.B\omega l^2.sin(\beta )
Trong đó:
B: cảm ứng từ (T)
l: chiều dài của thanh (m)
\omega : tốc độ quay

2. Công thức suất điện động tự cảm và hệ số tự cảm

Các công thức suất điện động tự cảm và hệ số tự cảm trong ống dây.

  • Công thức suất điện động tự cảm:
Suất điện động tự cảm
e_{tc}=-L.\frac{\Delta i}{\Delta t}
Trong đó:
e_{tc} : suất điện động tự cảm (V)
L: hệ số tự cảm (H)
\Delta i: độ biến thiên cường độ dòng điện (A)
\Delta t: khoảng thời gian cường độ dòng điện biến thiên (s)
  • Công thức hệ số tự cảm:
Hệ số tự cảm của một ống dây dài
L=4\pi .10^{-7}.\frac{N^2}{l}S
Trong đó:
L: hệ số tự cảm (H)
N: số vòng dây (vòng)
l: chiều dài ống dây (m)
S: diện tích (m^2)

Như vậy, bài viết về tổng hợp các công thức trong chương cảm ứng điện từ của HocThatGioi đến đây đã hết. Qua bài viết sẽ giúp các bạn ôn lại các công thức hay gặp trên. Đừng quên Like và Share để HocThatGioi ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bài viết và chúc các bạn học tốt!

Bài viết khác liên quan đến Cảm ứng điện từ
Back to top button
Close