Hoá Học 12

10 bài toán tìm kim loại có lời giải mới nhất

Trong bài này HocThatGioi sẽ hướng dẫn cho các bạn giải bài toán tìm kim loại có lời giải mới nhất. Trước khi vào bài này, nếu bạn vẫn chưa vững về lý thuyết về kim loại kiềm, kiềm thổ các bạn có thể xem qua ở 2 bài sau Lý thuyết kim loại kiềm và Lý thuyết kim loại kiềm thổ của HocThatGioi nhé.

Dạng bài tìm kim loại cũng là một dạng bài phổ biến trong phần kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ. Dưới đây là 10 bài toán tìm kim loại có lời giải chi tiết. Các bạn hãy luyện tập cùng HocThatGioi nhé!

Câu 1: Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H_2O dư, thu được 1,344 lít khí H_2 (đktc). Kim loại m là
Câu 2: Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít khí H_2 (đktc). Kim loại đó là
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y (M_x<M_y) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H_2 (đktc). Kim loại X là
Câu 4: Để hòa tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp kim loại R (chỉ có hóa trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là
Câu 5: Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl dư, sinh ra 0,448 lít khí (đktc). Kim loại M là
Câu 6: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thoát ra 0,672 lít khí H_2 (đktc). Hai kim loại đó là
Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 6,645 gam hỗn hợp muối clorua của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp nhau vào nước được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO_3 dư, thu được 18,655 gam kết tủa. Hai kim loại kiềm trên là
Câu 8: Hòa tan 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H_2 (đktc). Kim loại M là
Câu 9: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là
Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng đồ mol bằng nhau. Hai kim loại đó là

Trên đây là cách giải bài toán tìm kim loại​ mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi. Hi vọng rằng bài viết sẽ mang lại thêm các kiến thức về kim loại kiềm, kiềm thổ cho bạn. Hãy đồng hành cùng HocThatGioi để tiếp thu thêm các kiến thức hay, bổ ích nhé. Chúc các bạn học tốt!

Bài viết khác liên quan đến Lớp 12 – Hóa – Vị trí và cấu tạo kim loại
Back to top button
Close