Hoá Học 12

20 câu trắc nghiệm kim loại kiềm, kiềm thổ có đáp án

Trong bài này HocThatGioi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm 20 câu trắc nghiệm lý thuyết về kim loại kiềm, kiềm thổ với lời giải siêu chi tiết. Trước khi vào bài này, nếu bạn vẫn chưa vững về lý thuyết về kim loại kiềm, kiềm thổ các bạn có thể xem qua ở 2 bài sau Lý thuyết kim loại kiềmLý thuyết kim loại kiềm thổ của HocThatGioi nhé.

Câu 1: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở điều kiện thường
Câu 2: Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?
Câu 4: Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa trắng?
Câu 5: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:
X\rightarrow X_1+CO_2 (1)
X_1+H_2O\rightarrow X_2 (2)
X_2+Y\rightarrow X+Y_1+H_2O (3)
X_2+2Y\rightarrow X+Y_2+H_2O (4)
Hai muối X và Y tương ứng là
Câu 6: Một cốc nước có chứa các ion: Na^+(0,02\, mol),Mg^{2+}(0,02\, mol),Ca^{2+}(0,04\, mol),Cl^-(0,02\, mol),HCO_3^-(0,1\, mol),SO_4^{2-}(0,01\, mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong nước cốc
Câu 7: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?
Câu 8: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước CaSO_4.2H_2O được gọi là
Câu 9: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
Câu 10: Phát biều nào sau đây sai ?
Câu 11: Phản ứng nhiệt phân không đúng là
Câu 12: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, có màng ngăn) là
Câu 13: Dẫn hỗn hợp khi gồm CO_2, O_2,N_2,H_2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là
Câu 14: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
Câu 15: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?
Câu 16: Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu có thể dùng dung dịch nào sau đây?
Câu 17: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cữu là
Câu 18: Một mẫu nước cứng chứa các ion : Ca^{2+},Mg^{2+},HCO_3^-,Cl^-,SO_4^{2-}. Chất dùng để làm mềm mẫu nước cứng này là
Câu 19: Một mẫu nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong mẫu nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?
Câu 20: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây sai?

Trên đây là 20 câu trắc nghiệm kim loại kiềm kiềm thổ có đáp án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi. Hi vọng rằng bài viết sẽ mang lại thêm các kiến thức về kim loại kiềm, kiềm thổ cho bạn. Hãy đồng hành cùng HocThatGioi để tiếp thu thêm các kiến thức hay, bổ ích nhé. Chúc các bạn học tốt!

Bài viết khác liên quan đến Lớp 12 – Hóa – Kim loại kiềm thổ và hợp chất
Back to top button
Close