Hóa học 11

10 bài tập phản ứng tráng bạc của anđehit cực hay có lời giải chi tiết

Xin chào các bạn, trong bài này HocThatGioi sẽ đưa ra 10 bài tập phản ứng tráng bạc của anđehit cực hay có lời giải chi tiết. Dạng bài tập phản ứng tráng bạc của anđehit là dạng bài tập phổ biến của anđehit các bạn hãy xem hết các bài dưới đây nhé. Hãy đồng hành cùng chúng mình nhé!

Lưu ý: Tỉ lệ của anđehit và bạc:
RCH=O+2AgNO_3+3NH_3+H_2O \rightarrow RCOONH_4+2Ag+2NH_4NO_3
\Rightarrow 1\, \, R-CHO \rightarrow 2\, \, Ag
Đặc biệt: HCH=O+ 4AgNO_3+6NH_3+2H_2O \rightarrow (NH_4)_2CO_3+4Ag+4NH_4NO_3
\Rightarrow 1\, \, HCHO \rightarrow 4\, \, Ag
Câu 1: Cho 4,4 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO_3/NH_3, đun nóng thu được 21,6 gam Ag. Công thức của X là
Câu 2: Khối lượng của Ag thu được khi cho 0,1 mol CH_3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO_3/NH_3, đun nóng là
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO_2 bằng số mol H_2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư Ag_2O (hoặc AgNO_3) trong dung dịch NH_3, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. Công thức phân tử của X là
Câu 4: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lương dư AgNO_3 trong dung dịch NH_3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO_3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩn khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
Câu 5: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư AgNO_3 trong dung dịch NH_3, đun nóng thu được m gam Ag. Hòa tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO_3 đặc, sinh ra 2,24 lít khí NO_2 (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức của X là
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu được thể tích khí CO_2 bằng thể tích hơi nước (cùng trong điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho 0,01 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO_3/NH_3 thì thu được 0,04 mol Ag.X là
Câu 7: Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO và 0,02 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch AgNO_3/NH_3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
Câu 8: Cho m gam hỗn hợp gồm etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO_3/NH_3, đun nóng. Thu được 43,2 gam Ag và dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Giá trị của m là
Câu 9: Cho hỗn hợp G gồm hai anđehit X và Y, trong đó M_X<M_Y<1,6M_X. Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO_2H_2O có số mol bằng nhau. Cho 0,1 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO_3/NH_3 thu được 0,25 mol Ag. Tổng số nguyên tử trong một phân tử Y là
Câu 10: Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức Y và Z (M_Y<M_Z). Cho 1,89 gam X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO_3/NH_3, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 18,36 gam Ag và dung dịch E. Cho toàn bộ E tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 0,784 lít CO_2 (đktc). Tên của Z là

Trên đây là 10 bài tập phản ứng tráng bạc của anđehit có lời giải chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi. Hi vọng rằng bài viết sẽ mang lại thêm các kiến thức về anđehit cho bạn. Hãy đồng hành cùng HocThatGioi để tiếp thu thêm các kiến thức hay, bổ ích nhé. Chúc các bạn học tốt!

Bài viết khác liên quan đến Lớp 11 – Hóa – Andehit
Back to top button
Close