Kiến thức chung

Giải bài 1 trang 26 SGK Toán 10 Cánh Diều tập 2

Bài 1 trang 26 SGK Toán 10 Cánh Diều tập 2 là bài tập áp dụng quy tắc quy tròn số và công thức tính độ chính xác của số gần đúng. Cùng xem HocThatGioi giải bài này nhé!

Quy tròn số – 3,2475 đến hàng phần trăm. Số gần đúng nhận được có độ chính xác là bao nhiêu?
  Quy tròn số -3,2475 đến hàng phần trăm ta được số: -3,25
  Số gần đúng có độ chính xác là: \Delta = |-3,25-(-3,2475)=0,0025|
  Vậy số gần đúng – 3,25 có độ chính xác là d = 0,005
  (Ta cũng có thể tìm độ chính xác bằng cách lấy nửa đơn vị của hàng quy tròn).
  Lưu ý: Quy tắc làm tròn số cần phải nhớ:
  + Nếu chữ số ngay sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta chỉ việc thay thế chữ số đó và các chữ số bên phải nó bởi 0.
  + Nếu chữ số ngay sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cũng làm như trên nhưng cộng thêm một đơn vị vào chữ số của hàng quy tròn

  Bài viết khác liên quan đến Lớp 10 – Toán – Số gần đúng sai số
  Back to top button
  Close