Kiến thức chung

Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 10 Cánh Diều tập 2

Bài 3 trang 26 SGK Toán 10 Cánh Diều tập 2 là bài toán áp dụng quy tròn số và các kiến thức mở rộng để giải quyết bài toán. Cùng xem HocThatGioi giải bài toán này nhé!

Ta đã biết 1 inch (kí hiệu là in) là 2,54 cm. Màn hình của một chiếc ti vi có dạng hình chữ nhật với độ dài đường chéo là 32 in, tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của màn hình là 16: 9. Tìm một giá trị gần đúng (theo đơn vị inch) của chiều dài màn hình ti vi và tìm sai số tương đối, độ chính xác của số gần đúng đó.
  +) Gọi x là chiều dài của màn hình ti vi, y là chiều rộng của màn hình ti vi
  +) Ta có hệ phương trình:
  \left\{\begin{matrix} x^2+y^2=32^2 \\ \frac{x}{y}=\frac{16}{9} \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x\approx 27,890417\\ y \approx 15,688359 \end{matrix}\right.
  Vậy chiều dài của ti vi là: 27,890417 (in)
  +) Nếu lấy giá trị gần đúng của x27,89 thì: 27,89<x<27,895 => |x-27,89|<27,895-27,89=0,005
  Vậy độ chính xác của số gần đúng là 0,005
  +) Sai số tương đối của số gần đúng là: \delta =\frac{0,005}{|27,89|} = 0,018%

  Bài viết khác liên quan đến Lớp 10 – Toán – Số gần đúng sai số
  Back to top button
  Close