Kiến thức chung

Giải bài 2 trang 26 SGK Toán 10 Cánh Diều tập 2

Bài 2 trang 26 SGK Toán 10 Cánh Diều tập 2 là bài toán giúp các bạn viết số quy tròn cho số gần đúng một cách thành thạo hơn. Cùng xem HocThatGioi giải bài toán này nhé!

Viết số quy tròn của mỗi số gần đúng sau với độ chính xác d
a) 30,2376 với d= 0,009,
b) 2,3512082 với d=0,0008,
  a) Ta có: 0,001<d=0,009<0,01 nên hàng thấp nhất mà d nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng phần trăm.
  Vậy ta quy tròn số 30,2376 đến hàng phần trăm. Số quy tròn là: 30,24
  b) Ta có: 0,0001<d=0,0008<0,001 nên hàng thấp nhất mà d nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng phần nghìn.
  Vậy ta quy tròn số 2,3512082 đến hàng phần nghìn. Số quy tròn là: 2,351
  Chú ý: : Sử dụng “ Quy ước quy tròn số gần đúng dựa vào độ chính xác cho trước”: Cho a là số gần đúng với độ chính xác d. Giả sử a là số nguyên hoặc số thập phân. Khi được yêu cầu quy tròn số a mà không nói rõ quy tròn đến hàng nào thì ta quy tròn số a đến hàng thấp nhất mà d nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó.
  Bài viết khác liên quan đến Lớp 10 – Toán – Số gần đúng sai số
  Back to top button
  Close