Kiến thức chung

Giải mục 2 trang 28, 29 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2

Các câu hỏi và hoạt động ở mục II trang 28, 29 SGK Toán 10 Cánh Diều tập 2 nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách tính trung bình cộng và trung vị. Cùng HocThatGioi trả lời các câu hỏi trên nhé!

Hoạt động 2

Điểm kiểm tra môn Toán của một nhóm gồm 9 học sinh như sau:
1; 1; 3; 6; 7; 8; 8; 9; 10
Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu trên và nêu nhận xét.
  Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là:
  \frac{1+1+3+6+7+8+8+9+10}{9} \approx 5,9
  Nhận xét: Quan sát mẫu số liệu trên, ta thấy nhiều số liệu có sự chênh lệch lớn so với số trung bình cộng. Vì vậy, ta không thể lấy số trung bình cộng làm đại diện cho mẫu số liệu mà ta phải chọn số đặc trưng khác thích hợp hơn.

  Luyện tập – Vận dụng 2

  Nhiệt độ buổi tối ở Hà Nội ngày 21/11/2021 lúc 20 giờ, 21 giờ, 22 giờ, 23 giờ lần lượt là 26, 25, 23, 23 (đơn vị: °C).
  Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.
   Bước 1: Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 23 23 25 26
   Bước 2: Mẫu số liệu có 4 số liệu nên trung vị của mẫu số liệu là:
   M_e=\frac{23+25}{2}=24^oC
   Bài viết khác liên quan đến Lớp 10 – Toán – Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm
   Back to top button
   Close