Kiến thức chung

Giải bài 2 trang 10 SGK Toán 10 Cánh Diều tập 2

Bài 2 trang 10 sách giáo khoa toán 10 – Cánh diều tập 2 là bài tập khá giống với bài 1 nhưng có một chút khó khăn hơn khi ta phải chọn các số đôi một khác nhau, cùng xem HocThatGioi giải quyết bài toán này bên dưới nhé!

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lập được bao nhiêu số chẵn:
a) Gồm ba chữ số?
b) Gồm ba chữ số đôi một khác nhau?
  a) Để lập số chẵn gồm ba chữ số, ta thực hiện ba hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục và chọn chữ số hàng trăm.
  + Chọn chữ số hàng đơn vị: có 3 cách chọn (chọn một trong ba chữ số chẵn 2, 4, 6).
  + Chọn chữ số hàng chục: có 7 cách chọn (chọn một trong 7 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
  + Chọn chữ số hàng trăm: có 7 cách chọn (chọn một trong 7 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
  Vậy có 3 . 7 . 7 = 147 số.

  b) Để lập số chẵn gồm ba chữ số đôi một khác nhau, ta thực hiện ba hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục và chọn chữ số hàng trăm.
  + Chọn chữ số hàng đơn vị: có 3 cách chọn (chọn một trong ba chữ số chẵn 2, 4, 6).
  + Chọn chữ số hàng chục: có 6 cách chọn (trong 7 chữ số đã cho, bỏ đi chữ số đã chọn ở hàng đơn vị, còn lại 6 chữ số, chọn một trong 6 chữ số đó).
  + Chọn chữ số hàng trăm: có 5 cách chọn (trong 7 chữ số đã cho, bỏ đi chữ số đã chọn ở hàng đơn vị và hàng chục, còn lại 5 chữ số, chọn một trong 5 chữ số đó).
  Vậy có 3 . 6 . 5 = 90 số.
  Lưu ý: Nhớ đọc đề kĩ để không bị bẫy giữa các dạng bài khác nhau.
  Bài viết khác liên quan đến Lớp 10 – Toán – Quy tắc cộng nhân
  Back to top button
  Close