Kiến thức chung

Giải bài 3 trang 10 SGK Toán 10 Cánh Diều tập 2

Bài 3 trang 10 sách giáo khoa toán 10 – Cánh diều tập 2 là bài tập có áp dụng cả quy tắc cộng và quy tắc nhân để giải quyết bài toán. Cùng xem HocThatGioi giải quyết bài này như thế nào nhé!

Trong một trường trung học phổ thông, khối 10 có 245 học sinh nam và 235 học sinh nữ.
a) Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 10 đi dự buổi giao lưu với học sinh các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?
b) Nhà trường cần chọn hai học sinh ở khối 10, trong đó có 1 nam và 1 nữ, đi dự trại hè của học sinh trong tỉnh. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?
  a) Để chọn một học sinh ở khối 10 đi dự buổi giao lưu, ta thực hiện một trong hai hành động sau:
  + Chọn một học sinh nam: Có 245 cách chọn.
  + Chọn một học sinh nữ: Có 235 cách chọn.
  Vậy nhà trường có 245 + 235 = 480 cách chọn một học sinh.
  b) Để chọn hai học sinh, trong đó có 1 nam và 1 nữ đi dự trại hè, ta thực hiện hai hành động liên tiếp: chọn một học sinh nam và chọn một học sinh nữ.
  + Chọn một học sinh nam: Có 245 cách chọn.
  + Chọn một học sinh nữ: Có 235 cách chọn.
  Vậy nhà trường có 245 . 235 = 57 575 cách chọn hai học sinh 1 nam và 1 nữ.
  Lưu ý: Nắm vững quy tắc cộng và quy tắc nhân để áp dụng vào bài toán một cách chính xác.
  Bài viết khác liên quan đến Lớp 10 – Toán – Quy tắc cộng nhân
  Back to top button
  Close