SGK Toán 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Giải SGK bài tập cuối chương 7 Toán 7 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong bài này, HocThatGioi sẽ giúp các bạn giải đáp những bài tập tự luận trong bài tập ôn tập cuối chương 7. Đây là Bài tập cuối chương 7 trang 42 sách Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2. Hi vọng các bạn có thể hiểu được trọn vẹn bài học sau khi xem hết các phương pháp giải và lời giải cực chi tiết mà HocThatGioi trình bày bên dưới.

Bài 1 trang 42

Cho $\mathrm{A}=\mathrm{x}^2 \mathrm{y}+2 \mathrm{xy}-3 \mathrm{y}^2+4$. Tính giá trị của biểu thức $\mathrm{A}$ khi $\mathrm{x}=-2, \mathrm{y}=3$.
Phương pháp giải:
Ta thay các $x, y$ đề bài cho trước vào biểu thức rồi tính
Lời giải chi tiết:
$$A=x^2 y+2 x y-3 y^2+4$$
Thay các $x=-2$ và $y=3$ vào công thức ta có :
$$\begin{aligned}& A=(-2)^2 .3+2(-2) .3-3.3^2+4 \\& =4.3-12-27+4 \\& =-23\end{aligned}$$

Bài 2 trang 42

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức một biến?
a) $2 y ;$
b) $3 x+5$
c) $8$
d) $21 t^{12}$.
Phương pháp giải:
Định nghĩa đơn thức một biến.
Lời giải chi tiết:
Các đa thức 1 biến là $a, c, d$

Bài 3 trang 42

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức một biến?
$$\begin{array}{ll}3+6 y ; & 7 \mathrm{x}^2+2 \mathrm{x}-4 \mathrm{x}^4+1 \\\frac{2}{\mathrm{x}+1} ; & \frac{1}{3} \mathrm{x}-5\end{array}$$
Phương pháp giải:
Dựa vào định nghĩa của đa thức 1 biến
Lời giải chi tiết:
Các đa thức 1 biến là :
$$3+6 y ; 7 x^2+2 x-4 x^4+1 ; \frac{1}{3} x-5$$

Bài 4 trang 42

Hãy viết một đa thức một biến bậc ba có 3 số hạng.
Phương pháp giải:
Sử dụng các định nghĩa về bậc trong đa thức 1 biến
Lời giải chi tiết:
$$x^3+2 x-1$$
Chú ý : Có nhiều cách khác nhau để viết đa thức nhưng trong bài này các số hạng trong đa thức luôn luôn là 3

Bài 5 trang 42

Hãy cho biết bậc của các đa thức sau:
$$\begin{aligned}& \mathrm{A}=3 \mathrm{x}-4 \mathrm{x}^2+1 \\& \mathrm{~B}=7 \\& \mathrm{M}=\mathrm{x}-7 \mathrm{x}^3+10 \mathrm{x}^4+2\end{aligned}$$
Phương pháp giải:
Dựa vào các định nghĩa về bậc trong đa thức
Lời giải chi tiết:
$A$ có bậc là $2$
$B$ có bậc là $0$
$M$ có bậc là $4$

Bài 6 trang 42

Cho đa thức $\mathrm{P}(\mathrm{x})=\mathrm{x}^3+27$. Tìm nghiệm của $\mathrm{P}(\mathrm{x})$ trong tập hợp $\{0 ; 3 ;-3\}$.
Phương pháp giải:
Ta xét $\mathrm{P}(\mathrm{x})=0$ rồi tìm $\mathrm{x}$. Giá trị $\mathrm{x}$ tìm được là nghiệm của đa thức
Lời giải chi tiết:
Xét $\mathrm{P}(\mathrm{X})=x^3+27=0$
$\Leftrightarrow x^3=-27$
$\Leftrightarrow x^3=-27=(-3)^3$
$\Rightarrow x=-3$
Vì $-3 \in\{0 ; 3 ;-3\}$ nên $-3$ là 1 nghiệm

Bài 7 trang 42

Tam giác trong Hình 1 có chu vi bằng $(25y – 8) cm$. Tìm cạnh chưa biết trong tam giác đó.
Giải SGK bài tập cuối chương 7 Toán 7 Chân trời sáng tạo Tập 2 3
Phương pháp giải:
– Ta tính cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi 2 cạnh còn lại đã biết
– Sử dụng qui tắc cộng, trừ đa thức
Lời giải chi tiết:
Cạnh còn lại cần tìm của tam giác là:
25 y-8-(5 y+3)-(7 y-4) \\\\ =25 y-8-5 y-3-7 y+4 \\\\ =(25 y-5 y-7 y)+(-8-3+4) \\\\ =13 y-7(\mathrm{~cm})

Bài 8 trang 42

Cho đa thức
$$M(x)=2 x^4-5 x^3+7 x^2+3 x$$
Tìm các đa thức $\mathrm{N}(\mathrm{x}), \mathrm{Q}(\mathrm{x})$ sao cho: $\mathrm{N}(\mathrm{x})-\mathrm{M}(\mathrm{x})=-4 \mathrm{x}^4-2 \mathrm{x}^3+6 \mathrm{x}^2+7$ và $\mathrm{Q}(\mathrm{x})+\mathrm{M}(\mathrm{x})=6 \mathrm{x}^5-\mathrm{x}^4+3 \mathrm{x}^2-2$.
Phương pháp giải:
Áp dụng qui tắc cộng trừ các đa thức 1 biến
Lời giải chi tiết:
Theo đề bài ta có $M(x)=2 x^4-5 x^3+7 x^2+3 x$
M(x)+Q(x)=6 x^5-x^4+3 x^2-2 \\\\ \Rightarrow Q(x)=(6 x^5-x^4+3 x^2-2)-(2 x^4-5 x^3+7 x^2+3 x) \\\\ \Rightarrow Q(x)=6 x^5-x^4+3 x^2-2-2 x^4+5 x^3-7 x^2-3 x \\\\ \Rightarrow Q(x)=6 x^5-3 x^4+5 x^3-4 x^2-3 x-2
Theo đề bài ta có :
N(x)-M(x)=-4 x^4-2 x^3+6 x^2+7 \\\\ \Rightarrow N(x)=-4 x^4-2 x^3+6 x^2+7+2 x^4-5 x^3+7 x^2+3 x \\\\ \Rightarrow N(x)=-2 x^4-7 x^3+13 x^2+3 x+7

Bài 9 trang 42

Thực hiện phép nhân.
a) $(3 x-2)(4 x+5)$
b) $\left(x^2-5 x+4\right)(6 x+1)$.
Phương pháp giải:
Áp dụng qui tắc nhân 2 đa thức 1 biến
Lời giải chi tiết:
a) (3 x-2)(4 x+5) \\\\ = 3 x(4 x+5)-2(4 x+5) \\\\ = 3 x.4 x+5.3 x-2.4 x-2.5 \\\\ = 12 x^2+7 x-10
b) (x^2-5 x+4)(6 x+1) \\\\ = x^2(6 x+1)-5 x(6 x+1)+4(6 x+1) \\\\ = x^2 .6 x+1 . x^2-5 x .6 x-5 x .1+4.6 x+4.1 \\\\ = 6 x^3-29 x^2+19 x+4

Bài 10 trang 42

Thực hiện phép chia.
a) $\left(45 x^5-5 x^4+10 x^2\right): 5 x^2$;
b) $\left(9 t^2-3 t^4+27 t^5\right): 3 t$.
Lời giải chi tiết:
a) (45 x^5-5 x^4+10 x^2): 5 x^2 \\\\ =(45 x^5: 5 x^2)+(-5 x^4: 5 x^2)+(10 x^2: 5 x^2) \\\\ =9 x^3-x^2+2
b) (9 t^2-3 t^4+27 t^5): 3 t \\\\ =(9 t^2: 3 t)+(-3 t^4: 3 t)+(27 t^5: 3 t) \\\\ =3 t-t^3+9 t^4

Bài 11 trang 42

Thực hiện phép chia.
a) $\left(2 y^4-13 y^3+15 y^2+11 y-3\right):\left(y^2-4 y-3\right)$;
b) $\left(5 x^3-3 x^2+10\right):\left(x^2+1\right)$.
Phương pháp giải:
Đặt tính và chia 2 đa thức
Ta sắp xếp các đa thức theo thứ tự giảm dần của lũy thừa để dễ thực hiện phép tính hơn
Lời giải chi tiết:
Giải SGK bài tập cuối chương 7 Toán 7 Chân trời sáng tạo Tập 2 4
a) $\left(2 y^4-13 y^3+15 y^2+11 y-3\right):\left(y^2-4 y-3\right)=2 y^2-5 y+1$
b) $\left(5 x^3-3 x^2+10\right):\left(x^2+1\right)=5 x-3+\frac{-5 x+13}{x^2+1}$

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi về Giải SGK Bài tập cuối chương 7 Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 ở các trang 42. Hi vọng các bạn sẽ có một buổi thú vị và học được nhiều điều bổ ích. Chúc các bạn học tốt!

Bài viết khác liên quan đến Lớp 7 – Toán – Ôn tập chương biểu thức đại số
Back to top button
Close