SGK Toán 7 - Cánh Diều

Giải SGK Bài 2 Chương 5 trang 9, 10, 11, 12, 13 Toán 7 Cánh diều tập 2

Trong bài này, HocThatGioi sẽ cùng bạn giải quyết toàn bộ các câu hỏi và bài tập trong bài Phân tích và xử lý dữ liệu. Các bài tập sau đây thuộc Bài 2 Chương V – Một số yếu tố thống kê và xác suất trang 9, 10, 11, 12, 13 sách Toán 7 Cánh Diều tập 2. Hy vọng các bạn có thể hiểu được trọn vẹn bài học sau khi xem hết các phương pháp giải và lời giải cực chi tiết mà HocThatGioi trình bày ở dưới.

Trả lời câu hỏi SGK Bài 2 Phân tích và xử lý dữ liệu Toán 7 Cánh diều tập 2

Mở đầu bài học với câu hỏi khởi động trang 9 sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp thu kiến thức về Bài 2 Phân tích và xử lý dữ liệu. Cùng tham khảo ngay nhé!

Câu hỏi khởi động trang 9

Xếp loại thi đua bốn tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê ở Bảng 2 (đơn vị: người). Bằng cách phân tích và xử lí dữ liệu thống kê, hãy cho biết:
a) Đội sản xuất trên có bao nhiêu người?
b) Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi và số người ở cả đội là 65%.
Thông báo đó của đội trưởng có đúng không?
Giải SGK Bài 2 Chương 5 trang 9, 10, 11, 12, 13 Toán 7 Cánh diều tập 2 10
Phương pháp giải:
a) Quan sát bảng số liệu đã cho, muốn tính xem đội sản xuất trên có bao nhiêu người: ta lấy tổng số lao động của tổ 1 + tổng số lao động tổ 2 + tổng số lao động tổ 3 + tổng số lao động tổ 4.
Tổng số người của 1 tổ = số lao động giỏi + số lao động khá + số lao động đạt.
b) Muốn xem thông báo của đội trưởng có đúng hay không, ta tính tỉ số phần trăm của sô lao động giỏi và số người ở cả đội.
Tỉ số phần trăm số lao động giỏi và người ở cả đội = số lao động giỏi (của cả 4 tổ) chia số người ở cả đội nhân 100.
Nếu tỉ số phần trăm ra 65% thì thông báo của đội trưởng đúng, nếu tỉ số phần trăm ra khác 65% thì thông báo của đội trưởng sai.
Lời giải chi tiết:
a) Theo bảng số liệu, ta có:
Tổng số lao động của tổ 1 là:
$$7+2+1=10 \text { (người) }$$
Tổng số lao động của tổ 2 là:
$$6+2+2=10 \text { (người) }$$
Tổng số lao động của tổ 3 là:
$$5+5+0=10 \text { (người) }$$
Tổng số lao động của tổ 4 là:
$$6+1+3=10 \text { (người) }$$
Vậy tổng số lao động của 4 tổ hay đội sản xuất trên có:
$$10+10+10+10=40 \text { (người) }$$
b) Số lao động giỏi của cả 4 tổ là:
$$7+6+5+6=24 \text { (người) }$$
Tỉ số phần trăm của số lao động giỏi và số người ở cả đội là:
$$\frac{24.100}{40} \%=60 \%$$
Ta thấy: $60 \%<65 \%$. Vậy thông báo của đội trưởng không đúng.

Giải bài tập SGK bài Phân tích và xử lý dữ liệu Toán 7 Cánh diều tập 2

Mời bạn đọc tiếp tục củng cố những kiến thức đã học qua phần giải bài tập SGK bài Phân tích và xử lý dữ liệu dưới đây.

Bài tập 1 trang 12

Biểu đồ ở Hình 7 biểu diễn lượng mưa tại trạm khí tượng Huế trong sáu tháng cuối năm dương lịch.
Giải SGK Bài 2 Chương 5 trang 9, 10, 11, 12, 13 Toán 7 Cánh diều tập 2 11
a) Nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.
b) Lập bảng số liệu thống kê lượng mưa tại trạm khí tượng Huế theo mẫu sau:
Giải SGK Bài 2 Chương 5 trang 9, 10, 11, 12, 13 Toán 7 Cánh diều tập 2 12
c) Trong các tháng trên, tháng nào có lượng mưa nhiều nhất? Tháng nào có lượng mưa ít nhất?
Phương pháp giải:
a) Quan sát bảng số liệu và đề bài để đưa ra đối tượng thống kê và tiêu chí thông kê.
b) Quan sát bảng số liệu để thống kê lượng mưa tại trạm khí tượng Huế trong sáu tháng cuối năm dương lịch.
c) So sánh lượng mưa giữa các tháng để xác định tháng có lượng mưa nhiều nhất và tháng có lượng mưa ít nhất.
Lời giải chi tiết:
a) Đối tượng thống kê là lượng mưa tại trạm khí tượng Huế.
Tiêu chí thống kê là lượng mưa tại trạm khí tượng Huế trong sáu tháng cuối năm dương lịch.
b) Bảng số liệu thống kê lượng mưa tại trạm khí tượng Huế:
Giải SGK Bài 2 Chương 5 trang 9, 10, 11, 12, 13 Toán 7 Cánh diều tập 2 13
c) Ta thấy:
95,3 < 104,0 < 297,4 < 473,4 < 580,6 < 795,6 (mm)
Vậy lượng mưa tại trạm khí tượng Huế vào: tháng 7 < tháng 8 < tháng 12 < tháng 9 < tháng 11 < tháng 10
Hay trong các tháng trên, tháng 10 có lượng mưa lớn nhất, tháng 7 có lượng mưa ít nhất.

Bài tập 2 trang 12

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Biểu đồ cột ở Hình 8 biểu diễn kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
a) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2018 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
b) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
Giải SGK Bài 2 Chương 5 trang 9, 10, 11, 12, 13 Toán 7 Cánh diều tập 2 14
Phương pháp giải:
Muốn tính kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm sau so với năm trước tăng bao nhiêu %, ta coi năm trước là 100%. Sau đó tính tỉ số phần trăm của năm sau so với năm trước rồi trừ đi năm trước.
Lời giải chi tiết:
a) Tỉ số phần trăm của kim ngạch xuất khẩu năm 2019 và kim ngạch xuất khẩu năm 2018 là:
$$\frac{264,2.100}{243,5} \%=108,5 \%$$
Vậy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 tăng 8,5 \% so với năm 2018.
b) Tỉ số phần trăm của kim ngạch xuất khẩu năm 2020 và kim ngạch xuất khẩu năm 2019 là:
$$\frac{282,7.100}{264,2} \%=107,0 \%$$
Vậy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 tăng 7,0 \% so với năm 2019.

Bài tập 3 trang 13

Giáo dục phổ thông ở nước ta gồm ba cấp học là: cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở (THCS), cấp trung học phổ thông (THPT). Từ năm 2010 đến năm 2019, giáo dục phổ thông đã có sự cải thiện rõ rệt về việc tăng tỉ lệ đi học chung và đi học đúng tuổi. Biểu đồ cột kép ở Hình 9 biểu diễn tỉ lệ đi học chung và tỉ lệ đi học đúng tuổi của mỗi cấp học ở nước ta năm 2019.
a) Tỉ lệ đi học chung của mỗi cấp học ở nước năm 2019 là bao nhiêu?
b) Tỉ lệ đi học đúng tuổi của mỗi cấp học ở nước ta năm 2019 là bao nhiêu?
c) Tỉ lệ đi học chung của cấp tiểu học là 101,0% được hiểu như thế nào? Giải thích lí do.

Giải SGK Bài 2 Chương 5 trang 9, 10, 11, 12, 13 Toán 7 Cánh diều tập 2 15
Phương pháp giải:
a) Quan sát biểu đồ cột kép Hình 9, cột màu xanh để xem tỉ lệ đi học chung của mỗi cấp học ở nước ta năm 2019 là bao nhiêu.
b) Quan sát biểu đồ cột kép Hình 9, cột màu cam để xem tỉ lệ đi học đúng tuổi của mỗi cấp học ở nước ta năm 2019 là bao nhiêu.
c) Tỉ lệ đi học chung của cấp tiểu học là 101,0% là tăng hay giảm so với tỉ lệ đi học chung cấp tiểu học năm trước. Tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm. Và giải thích theo hiểu biết của bản thân.
Lời giải chi tiết:
a) Tỉ lệ đi học chung của mỗi cấp học ở nước ta năm 2019:
– Cấp Tiểu học: 101,0%
– Cấp THCS: 92,8%
– Cấp THPT: 72,3%
b) Tỉ lệ đi học đúng tuổi của mỗi cấp học ở nước ta năm 2019:
– Cấp Tiểu học: 98,0%
– Cấp THCS: 89,2%
– Cấp THPT: 68,3%
c) Tỉ lệ đi học chung của cấp tiểu học là 101,0% được hiểu là: tỉ số phần trăm đi học chung của năm 2019 so với năm trước là 101,0% và tăng 1,0% so với năm trước
Tỉ lệ đi học chung của cấp tiểu học là 101,0% vì:
– Nhà nước thực hiện tốt chính sách khuyến khích người dân đi học và chính sách phổ cập giáo dục.
– Gia đình thực hiện tốt chính sách và nhận thức của họ ngày càng cao nên nhận ra được tầm quan trọng của việc học.
– Học sinh ngày càng hứng thú hơn với chương trình, nội dung học trong những năm gần đây.
– Những tác động khác từ môi trường bên ngoài.

Bài tập 4 trang 13

Biểu đồ cột kép ở Hình 10 biểu diễn số lượng học sinh lớp 7A và 7B có nhà nằm ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của trường học.
Giải SGK Bài 2 Chương 5 trang 9, 10, 11, 12, 13 Toán 7 Cánh diều tập 2 16
a) Lập bảng số liệu thống kê số lượng học sinh lớp 7A và 7B có nhà nằm ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của trường học theo mẫu sau:
Giải SGK Bài 2 Chương 5 trang 9, 10, 11, 12, 13 Toán 7 Cánh diều tập 2 17
b) Có 15 bạn trong hai lớp 7A và 7B thường nói rằng: Trong những ngày nắng, mỗi lần đi thẳng từ nhà đến trường vào buổi sáng hay bị chói mắt vì Mặt Trời chiếu thẳng vào mặt. Em có biết vì sao các bạn nói như vậy hay không?
Phương pháp giải:
a) Quan sát biểu đồ cột kép ở Hình 10 để thống kê số lượng học sinh lớp 7A và 7B có nhà nằm ở 4 hướng của trường học (cột màu tím là lớp 7A, màu nâu là lớp 7B) và điền vào bảng số liệu.
b) Quan sát biểu đồ để tìm ra hướng nhà của 15 bạn và giải thích tại sao các bạn nói như vậy.
Kết hợp với kiến thức Địa lí: Mặt Trời mọc và di chuyển từ Đông sang Tây để giải thích.
Lời giải chi tiết:
a) Bảng số liệu thống kê số lượng học sinh lớp 7A và 7B có nhà nằm ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của trường học:
Giải SGK Bài 2 Chương 5 trang 9, 10, 11, 12, 13 Toán 7 Cánh diều tập 2 18
b) Theo bảng số liệu, 15 bạn trong 2 lớp 7A và 7B có nhà nằm ở hướng Tây của trường học.
Và các bạn hay nói: Trong những ngày nắng, mỗi lần đi thẳng từ nhà đến trường vào buổi sáng hay bị chói mắt vì Mặt Trời chiếu thẳng vào mặt. Vì trong những ngày nắng, Mặt Trời mọc và di chuyển từ Đông sang Tây.
Vậy nên, khi các bạn đi từ hướng Tây tức đang đi ngược chiều với hướng Mặt Trời mọc và di chuyển nên các bạn sẽ bị Mặt Trời chiếu thẳng vào mặt và gây chói mắt.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi về Giải SGK Bài 2 Chương 5 Một số yếu tố thống kê và xác suất trang 9, 10, 11, 12, 13 sách Toán 7 Cánh Diều tập 2. Hi vọng các bạn sẽ có một buổi học thú vị và học được nhiều điều bổ ích. Chúc các bạn học tốt!

Bài viết khác liên quan đến Lớp 7 – Toán – Phân tích và xử lý dữ liệu
Back to top button
Close